Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Skole og uddannelse Folkeskoler Skolebestyrelser og Skolerådet

Skolebestyrelser og Skolerådet

Samarbejdet mellem forældre og skole er afgørende for børnenes læring og trivsel, og i Gladsaxe Kommune har forældre indflydelse på skolerne i både skolebestyrelser og Skolerådet. 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er forældrenes mulighed for at få indflydelse på skolen. Der er skolebestyrelser på alle folkeskolerne i Gladsaxe.

De fleste bestyrelser består af syv forældrerepræsentanter (valgt for fire år), to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter (valgt for et år).

Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.

Henvendelse om skolebestyrelsernes arbejde sker direkte til skolen.

Læs Styrelsesvedtægt for folkeskolerne.

 

Skolerådet

Skolerådet er nedsat af Gladsaxe Byråd i henhold til kommunens Styrelsesvedtægt for folkeskolerne.

Skolerådet har en funktionsperiode på fire år og er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Gladsaxe Kommune.

Skolerådets sammensætning

 • Formændene for folkeskolernes skolebestyrelser (15).
 • Et medlem valgt af og blandt Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskolebestyrelses medlemmer.
 • Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer (7).
 • En repræsentant for skolelederne.
 • Leder af Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole.
 • Fire repræsentanter for de faglige organisationer.
 • To repræsentanter for eleverne.

Børne- og Undervisningsudvalgets formand er formand for skolerådet.

Skolerådets opgaver

 • Drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenet.
 • Drøfte generelle pædagogiske forhold.
 • Afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet.
 • Afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback