Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Tilbud og støttende indsatser Oralmotorisk Team

Oralmotorisk Team

Oralmotorisk Team er et tværfagligt team bestående af to talehørekonsulenter og en ergoterapeut, som har alle taget kurser og uddannelse inden for oralmotorisk terapi.

Oralmotorisk Team tilbyder udredning og vejledning til børn, som bor eller går i institution i Gladsaxe Kommune. Tilbuddet er rettet mod børn, som har problemer af mundmotorisk/sensorisk karakter.
 
Oralmotorisk Team undersøger og vejleder fagpersoner og forældre. Der gives ikke undervisning og behandling.

Bliver barnet eller den unge indstillet til et forløb ved Oralmotorisk Team består det som regel af to besøg.

Ved første besøg kommer barnet med forældrene til en undersøgelse, der indeholder:

 • Mundundersøgelse.
 • Leg/samtale med barnet.
 • Observation af barnet i spisesituation.
 • Motorisk og sensorisk observation af barnet.
 • Samtale med forældrene.

Besøget varer cirka 60 minutter.
 
Ved næste besøg kommer barnet sammen med forældre og relevant tværfagligt personale, for eksempel pædagog, ressourcepædagog, fysioterapeut eller talehørekonsulent. Undersøgelsens resultater gennemgås, og der gives vejledning 
 
Besøget varer cirka 45 minutter.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år, der har større mund- og/eller talemotoriske vanskeligheder. Disse børn kan have udfordringer med:

At spise

Barnet har problemer med overgangen fra flydende kost til skemad i forskellig konsistens. Barnet reagerer på klumper i maden. Barnet afviser nye madvarer eller mad generelt. Barnet vil hellere drikke end spise fast føde eller bliver meget træt ved spisning. Barnet har vanskeligt ved at bide i maden eller at tygge effektivt med gummerne/kindtænderne. Hvis barnet har vanskeligheder med at tage bryst eller flaske, er det dog i stedet den lokale sundhedsplejerske, der skal kontaktes.

At drikke

Barnet kan have problemer med at synke væske uden at hoste eller fejlsynke. Barnet kan have svært ved at forme læberne omkring en kop eller at holde væsken i munden.

Mimik

Barnet bruger ikke megen mimik eller har en ansigtslammelse.

Savlen

Barnet er over 3 år gammelt og savler en stadig en del. Barnet har oftest åbentstående mund. Vejrtrækning gennem næsen er vanskelig, eller det er blevet en vane at ånde gennem munden. Læberne er slappe, eller kropsholdningen er slap. 

At tale

Barnet har en forsinket sproglig udvikling, hvor barnet er sent til at pludre/ tale eller har store artikulationsvanskeligheder. Vanskelighederne tager udgangspunkt i dysfunktioner i muskulatur, herunder kæbe, læber, tunge og/eller ganesejl.

Oralmotorisk Team mødes én gang månedligt og vurderer henvendelser samt tager stilling til det videre forløb. Hvis det vurderes, at barnet har behov for mere intensiv behandling eller træning, vil der henvises videre til Børneterapien. 

Indstilling til Oralmotorisk Team sker via enten:

 • Sundhedsplejerske.
 • Talehørekonsulent.
 • Ergoterapeut.
 • Fysioterapeut.
 • Tandlæge.

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om teamet, kan du kontakte Henriette Keil, faglig koordinator for talehørekonsulenterne i Gladsaxe, på telefon 24 59 67 60.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback