Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Tilbud og støttende indsatser Børnesprogscentret

Børnesprogscentret

Børnesprogscentret har tre gruppetilbud, som alle finder sted i Børnesprogscentrets lokaler på Søborg Torv 10, 2. sal:

  • Sproggrupper.
  • Fonologigruppe (udtalevanskeligheder).
  • Stammegrupper.

Alle børn starter med en prøveperiode på en måned for at sikre, at de trives og får noget ud af tilbuddet.
 
Alle grupperne varetages af to talehørekonsulenter, og der er desuden en psykolog og en ergoterapeut tilknyttet alle grupperne, som bliver inddraget ved behov.

Målgruppe

Sproggrupperne er målrettet førskolebørn med sproglige vanskeligheder. Tilbuddet retter sig mod børn, der har svært ved at tilegne sig og forstå sproget og/eller udtrykke sig sprogligt. Gruppen består af højest seks børn i alderen fire til seks år.

Indhold

I sproggrupperne arbejdes der med at udvikle barnets sproglige og kommunikative kompetencer, herunder sprogforståelse, ordforråd, sætningsopbygning, udtale med mere.  

Tilbuddet består af gruppeundervisning to formiddage om ugen samt sideløbende individuel undervisning med barn og forældre. Der er også vejledning til forældre og børnehus samt et pædagogkursus i Børnesprogscentret. 

For at barnet får det største udbytte af tilbuddet, skal forældre og børnehus deltage i både et handleplansmøde og et afsluttende statusmøde i Børnesprogscentret. Desuden er det vigtigt at en pædagog fra barnets gruppe deltager i kurset i Børnesprogscentret. 

Varighed

Forløbet strækker sig over cirka 15 uger. 

Sproggruppe A har gruppeundervisning tirsdag og onsdag formiddag.
Sproggruppe B har gruppeundervisning torsdag og fredag formiddag.

Praktiske informationer

Børnene afleveres af deres forældre i Børnesprogscentret mellem klokken 7.40 til 8.00. Børnene får frugt og brød om formiddagen og køres med bus tilbage til deres børnehus klokken 11 og spiser frokost der.

Målgruppe

Fonologigruppen er målrettet førskolebørn med fonologiske vanskeligheder (udtalevanskeligheder) og eventuelt begrænset lydlig opmærksomhed. Gruppen består af fire eller fem børn i alderen fire til seks år. 

Indhold

I fonologigruppen får barnet dels redskaber til at forbedre egen udtale, dels styrket sin lydlige opmærksomhed.

Tilbuddet består af gruppeundervisning samt individuel undervisning med barn og forældre. Det er væsentligt for det samlede udbytte, at der følges op på undervisningen hjemme.

Forløbet afsluttes med en statussamtale i Børnesprogscentret, hvor forældre, børnehus og lokal talehørekonsulent deltager. 

Varighed

Undervisningen strækker sig over cirka syv uger. 

Der er gruppeundervisning mandag formiddag og individuel undervisning med barn og forældre onsdag eftermiddag i 30 minutter i tidsrummet mellem klokken 13.30 og 15.00.

Praktiske informationer

Børnene afleveres af deres forældre i Børnesprogscentret mellem klokken 7.40 til 8.00. Børnene får frugt og brød om formiddagen og køres med bus tilbage til deres børnehus klokken 11 og spiser frokost der.

Målgruppe

Målgruppe

Stammegrupperne er målrettet skolebørn, der stammer og deres forældre. Der er mulighed for undervisning for elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Indhold

Et intensivt undervisningsforløb som har til formål at:

  • Forebygge, at stammen bliver et problem for eleven.
  • Styrke elevernes kommunikative kompetencer.
  • Introducere forældre og elever for redskaber, der kan ændre stammen form, styrke og frekvens.
  • Styrke elevens selvværd og bevare elevens talelyst.

Forløbet indeholder en indledende og afsluttende statussamtale i Børnesprogscentret samt stammekursus for forældre, lærere og pædagoger.

Varighed

Forløbet strækker sig over et skoleår og indeholder et indledende og afsluttende møde samt stammekursus for forældre, lærere og pædagoger. Stammegrupperne har undervisning torsdag formiddage eller eftermiddage.

Praktiske informationer

Eleverne afleveres af deres forældre i Børnesprogscentret mellem klokken 8:00 til 8:15, medmindre de selv kan transportere sig. Eleverne får frugt og brød om formiddagen. Eleverne, der har undervisning om formiddagen, køres med bus tilbage til deres skoler klokken 11 og spiser frokost der.

Kontakt

En talehørekonsulent vurderer, om barnet er i målgruppen til de enkelte gruppetilbud. I samarbejde med forældre, børnehus/skole og evt. andre relevante fagpersoner fra PPR besluttes det, om der skal søges en plads i en af grupperne.

Det er obligatorisk med en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) i forbindelse med ansøgning til sproggrupperne, og der kan også være behov for en PPV i forbindelse med ansøgning til fonologigruppe eller stammegruppe.

Der er frist for ansøgning til stammegrupperne for skolebørn én gang årligt (maj) og til de resterende grupper to gange årligt (maj og november).

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte Henriette Keil, faglig koordinator for talehørekonsulenterne i Gladsaxe på telefon 24 59 67 60.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback