Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Særligt for anbragte børn

Særligt for anbragte børn

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan man i særlige tilfælde beslutte at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet.

En anbringelse sker i tæt samarbejde med familien og der foretages en børnefaglig undersøgelse inden anbringelsen. I særlige tilfælde kan anbringelsen ske akut eller foreløbigt og dermed sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse foretages.

Det er Familieafdelingen som – efter udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse og i samarbejde med familien og den unge over 15 år – kan træffe afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung.

En anbringelse kan iværksættes, hvis:

 • Der konstateres store mangler i forældrenes evner og kompetencer til at tage vare på barnet/den unge, og at barnet/den unge ikke i det daglige kan overlades i deres varetægt.
 • Forældrene ikke kan eller vil deltage i ambulante, forebyggende indsatser.
 • Forældrene på grund af sygdom eller dødsfald er ude af stand til at varetage omsorgen for barnet/den unge.
 • Barnet har et behandlingsbehov, som kræver døgnpleje.
 • Barnet/den unge er kommet hertil som uledsaget flygtning.

Anbringelsessteder for børn og unge kan være:

 • Almene plejefamilier.
 • Forstærkede plejefamilier.
 • Specialiserede plejefamilier.
 • Netværksplejefamilier.
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder.
 • Opholdssteder for børn og unge.
 • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger.
 • Pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Målgruppe

For at et barn eller en ung (mellem 0 og 23 år) kan blive anbragt skal en socialrådgiver vurdere, at der er et anbringelsesgrundlag. Der er et anbringelsesgrundlag, hvis der ikke kan findes mindre indgribende indsatser, der kan afhjælpe barnets mistrivsel.

Der skal altid udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (efter Servicelovens § 50) i forbindelse med en anbringelse.

Lovhjemmel

Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 (med samtykke fra forældremyndighedsindehaver).
Barnets Lov § 46 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Servicelovens § 58, stk. 1, nr. 1-4 (uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver).
Barnets Lov § 47 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Hvis du vil høre mere om anbringelse, kan du kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen. Hvis du endnu ikke har en socialrådgiver tilknyttet, kan du kontakte Familie og Rådgivning på telefon 39 57 54 10.

Pilegården er Gladsaxe Kommunes botilbud til unge mellem 15 og 23 år, der anbringes uden for hjemmet.

På Pilegården arbejder vi med to områder: Botræning og uddannelse/beskæftigelse.

Botræning

Gennem samtaler, refleksion og praktisk pædagogisk vejledning bliver du støttet i at kunne varetage et liv i egen bolig. Vi arbejder med dine ressourcer og udfordringer – det kan fx være i forhold til sociale kompetencer, økonomi, husholdning, hverdagsrutiner, hygiejne, kontakt til det offentlige samt relationer til familie og netværk.

Uddannelse og beskæftigelse

Du skal være i uddannelse eller i et forløb omkring beskæftigelse for at bo på Pilegården. Vi arbejder målrettet med at motivere til og fastholde din tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Vi er løbende i dialog med dit uddannelsessted eller arbejdsplads, UU-vejleder, Ungeenheden etc. for at støtte dig bedst muligt.

Målgruppe

Unge mellem 15 og 23 år, som har brug for støtte til botræning, selvstændiggørelse og fastholdelse af uddannelse eller beskæftigelse.

Lovhjemmel

SEL § 52.3.7 eller § 76.
Pilegården er godkendt efter SEL § 66.1.4 som et anbringelsessted med egne værelser, et kollegium eller et kollegielignende opholdssted.

Barnets Lov § 43 stk. 1 nr. 6  eller § 114 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Det er din socialrådgiver, der indstiller dig til en plads på Pilegården. Du kan derfor kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen, hvis du har spørgsmål eller ønsker en plads. Hvis du endnu ikke har en socialrådgiver tilknyttet, kan du kontakte Familie og Rådgivning på telefon 39 57 54 10.

Ungehyblerne er Gladsaxe Kommunes botilbud til unge mellem 15 og 23 år, der anbringes uden for hjemmet.

Hvis du får plads i Ungehyblerne, råder du over eget værelse i et hus, hvor der bor fire til fem unge. I deler køkken, badeværelse, stue og have. Alle unge får en fast kontaktperson fra Ungehyblerne. Du betaler husleje, som er fastsat af Gladsaxe Kommune. Ungehyblerne råder over tre huse med op til fem værelser i hver, som er beliggende forskellige steder i kommunen.

Din kontaktperson vil støtte dig i at indgå i positive forandringsprocesser med det formål at højne din selvstændighed og selvsikkerhed i overgangen til voksenlivet. Du får også støtte til at holde fast i din uddannelse eller job, hvis du har brug for det.

Målgruppe

Unge mellem 15 og 23 år, som har brug for støtte til botræning, selvstændiggørelse og fastholdelse af uddannelse eller beskæftigelse, inden den unge udskrives til egen bolig.

Du skal være i stand til at bo i egen bolig uden fast bemanding, men med fast voksenkontakt i form af hybelmedarbejderen. Desuden skal du samarbejde med hybelmedarbejderne omkring indsats og mål i handleplanen. 

Lovhjemmel

Hybeltilbuddene er klassificeret som værende kollegielignende boliger jænfør Serviceloven § 66.1.5 uden skemalagt bemanding. 

Barnets Lov § 43 stk. 1 nr. 5 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Det er din socialrådgiver, der indstiller dig til en plads i Ungehyblerne. Du kan derfor kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen, hvis du har spørgsmål eller ønsker en plads. Hvis du endnu ikke har en socialrådgiver tilknyttet, kan du kontakte Familie og Rådgivning på telefon 39 57 54 10.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback