Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Deltagelsesmuligheder for alle

Deltagelsesmuligheder for alle

I 2022 blev der etableret tværprofessionelle teams på alle skoler i Gladsaxe. Teamet, der består af fagpersoner som for eksempel PPR-medarbejdere, socialrådgivere, familiebehandlere med flere, skal kunne træde ind med en tidlig forebyggende indsats, når der er børn, der ikke trives. Målet er at skabe bedre deltagelsesmuligheder for alle børn.

Baggrunden er, at selvom langt de fleste børn trives i skolen, ser vi desværre, at stadigt flere børn mistrives og henvises til psykiatrien. Nogle af de børn kommer i specialtilbud – og mange vender aldrig tilbage til den almindelige skole. Den udvikling ønsker vi at forebygge.

Dialog- og effektmålingsværktøj

I vores arbejde med familier, bruger Familie og Rådgivning samtale- og effektmålingsværktøjet FIT (Feedback Informed Treatment).

Med det nye tværprofessionelle samarbejde er det hensigten at sikre barnet og familien hurtig og tidlig hjælp. Når vi træder sammen, skaber vi mulighed for bedre og mere kreative løsninger på de udfordringer som barnet, klassen og lærerne arbejder med i skolen. Det betyder, at vi inddrager og samarbejder med hinanden – og børn og forældre – på nye måder.

Der er fokus på barnets samlede liv og hverdag, og derfor skal der være god sammenhæng mellem de ting, vi sætter i værk på tværs af skole, hjem og fritid.
Indsatser kan for eksempel være i forhold til:

  • Fravær.
  • Ensomhed.
  • Mobning.
  • Læring.
  • Faglige miljøer.
  • Fællesskaber.
  • Social læring.

Nogle børn har brug for specialstøtte, og derfor er der fortsat mulighed for at få bl.a. specialundervisning af høj kvalitet i skolen, i gruppeordninger og på specialskoler.

Der findes desuden mange andre muligheder for hjælp og støtte, som tilpasses det enkelte barn og families behov, og der er også mulighed for at støtte grupper af børn/unge samt hele klassefællesskaber.
 

De tværprofessionelle teams arbejder med såkaldte Børnekonferencer, når en særlig problemstilling skal drøftes, og der skal findes gode løsninger. Du vil derfor som forælder kunne blive spurgt, om du – og evt. dit barn – vil deltage på en Børnekonference. Formålet er at få inddraget jer, så jeres perspektiver og løsningsforslag bliver tænkt med.

Hvis du som forælder er bekymret for dit eget barn, skal du i første omgang tage fat i klassens lærere og pædagoger.

Hvis du vil høre mere om Gladsaxes arbejde med Deltagelsesmuligheder for alle, kan du skrive til DFA@gladsaxe.dk.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback