Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Friplads og tilskud

Friplads og tilskud

Du kan søge om nedsat forældrebetaling for dagtilbud til børn afhængig af din husstands aktuelle indtægt.

For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst i 2024 være under 622.199 kroner. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten i 2024 er under 200.301 kroner.

Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år ydes der et fradrag med 7.000 kroner for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere i 2024 et fradrag på 70.089 kroner.

Der bevilges ikke fripladstilskud til pasningsordning i privatskoler eller privat pasning.

Spørgsmål og svar om friplads

Er der mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i et dagtilbud, SFO og skoleklub, ydes der søskendetilskud. Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og der ydes 50 procent rabat af betalingen for øvrige pladser. Børn i private skolers pasningsordninger får ikke søskendetilskud.

Der ydes tilskud til privat børnepasning af børn fra nul til to år.

Tilskuddet er på 75 procent af dokumenterede udgifter, dog højest 9.129 kroner i 2024.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du vil have flere oplysninger.

Du skal søge igen via Digital Pladsanvisning. Er du berettiget til fripladstilskud, vil du få det fra den første i måneden, efter ansøgningen er sendt til os.

Eksempel 1: Søger du den 4. januar, vil du få tilskud fra den 1. februar.
Eksempel 2: Søger du den 31. januar, vil du få tilskud fra den 1. februar. 

Startdato for fripladstilskud kan kun være på andre datoer end den første i kommende måned, hvis det er i forbindelse med en ny optagelse - det vil sige, første gang dit barn indmeldes.

Er det første gang dit barn indmeldes, kan du få fripladstilskud med tilbagevirkende kraft til startdatoen i dagtilbuddet, hvis du kun har modtaget én opkrævning. Har du allerede andre børn indmeldt i et dagtilbud, vil du ikke kunne få tilskuddet tilbagevirkende.

Hvis du har mere end et hjemmeboende barn under 18 år og har fripladstilskud, får du et ekstra fradrag på 7.000 kroner per barn ved beregningen af fripladstilskuddet. Man får ikke fradraget til det første barn, men derefter gives 7.000 kroner i fradrag per barn indtil barnet er fyldt 18 år. Der er ingen grænse for, hvor mange børn der kan være med dette fradrag.

Eksempel: Den samlede husstandsindkomst er 400.000 kroner årligt. Du vil med to hjemmeboende børn under 18 år blive beregnet med en årsindtægt på 393.000 kroner (400.000 kr. minus 7000 kr.)

For at få fradraget, skal barnet bo på samme adresse med minimum en biologisk forælder, der samtidig skal være med i beregningen af fripladstilskuddet.

Du får fradraget i beregningen fra den første i måneden efter fødselstidspunktet.
Eksempel: Er barnet født den 4. januar, gives fradraget fra den 1. februar.

Fradraget stopper med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 18 år. Vær dog opmærksom på, at hvis barnet fylder 18 år den første i måneden, stoppes fradraget med udgangen af forrige måned.

OBS - fradraget har intet med fradrag hos SKAT at gøre. Det bruges kun ved beregningen af fripladstilskud.

Der gives fripladstilskud fra den første i måneden, efter ansøgningen er sendt til kommunen.
Du skal søge senest den sidste dato i en måned, hvis du ønsker fripladstilskud måneden efter.

Eksempel 1: Søger du den 4. januar, vil du få tilskud fra den 1. februar.
Eksempel 2: Søger du den 31. januar, vil du få tilskud fra den 1. februar. 

Nej, det har ingen indvirkning på fripladstilskuddet.

Begges indtægt skal med i beregningen af fripladstilskud.

Bliver man gift eller flytter sammen og har fripladstilskud som enlig, får man dette måneden ud. Sker det den første i måneden, skal det dog ændres fra den sidste dato i måneden før.

Du skal sende en ny fripladsansøgning som gift eller samlevende via Digital Pladsanvisning.

Nej, du skal selv henvende dig på skolen for at forhøre dig om eventuel økonomisk hjælp.

Ja, det kan man godt. Du skal søge fripladstilskud som normalt via Digital Pladsanvisning.

Søger du, og er berettiget til tilskuddet, vil Gladsaxe Kommune overføre pengene til den private institution, som fratrækker tilskudsbeløbet på deres opkrævning.

OBS - Det er vigtigt, at du giver Forældrebetalingen besked, når du har søgt fripladstilskuddet. Det gøres ved at ringe på tlf. 39 57 64 00 - tast 2. Du kan også sende en e-mail til pladsanvisningen@gladsaxe.dk ”att. Forældrebetalingen”.

Du skal også huske at give besked, hvis du indsender en ny ansøgning for eksempel på grund af ændret indkomst.

Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at opkrævningen for pågældende måned allerede var dannet, da du fik bevilget dit fripladstilskud.

Hvis du allerede har betalt, eller vælger at betale det fulde beløb, vil det manglende fripladstilskud blive fratrukket din næste opkrævning. Har du efter denne regulering stadig penge til gode, vil de automatisk blive udbetalt til din NemKonto, såfremt du ikke skylder penge til Gladsaxe Kommune.

Har du ikke mulighed for at betale det fulde beløb, bedes du kontakte opkrævningen på telefon 39 57 50 98 eller via e-mail: opa@gladsaxe.dk for at aftale nærmere.

Selvom du har 100 procent i fripladstilskud, kan der være en egenbetaling, hvis du bor i Gladsaxe Kommune, og dit barn er indmeldt i en anden kommune. Det skyldes, at Gladsaxe Kommune kun giver tilskud op til, hvad en lignende plads koster i Gladsaxe Kommune.

Hvis der bevilges fripladstilskud, skal pladsanvisningen orienteres, når husstandens indtægt ændrer sig. Der er pligt til at orientere pladsanvisningen om varige stigninger i indtægten i årets løb eller andre forhold, der har betydning for retten til friplads. 

Nej, det har ingen betydning, da det er den personlige indkomst (indkomsten før fradraget), der bruges i beregningen. Det vil kun have betydning for, hvor meget du vil få udbetalt til din lønkonto.

Nej, når feriepengene bliver udbetalt til dig fra Feriekonto, har det ingen betydning for dit fripladstilskud, da du allerede er blevet beskattet af dem. Beskatningen skete den måned, de blev registreret i SKATs indkomstregister og derfor indgik i beregningen.

Nej, fripladstilskuddet følger dig. Systemet finder selv ud af, at tilskuddet også skal gives på barn nummer to og så videre.

Hvis du, i forbindelse med en genberegning af dit fripladstilskud, har fået et brev om månedlig regulering, vil det økonomiske mellemværende foregå mellem dig og Gladsaxe Kommune.

Hvis det er en varig ændring anbefales det, at du indsender en ny ansøgning med den korrekte indkomst. Den vil gælde fra næstkommende første efter indsendelsen af ansøgningen.

Log ind på Digital Pladsanvisning.

På forsiden, hvor du kan se de grønne bokse, skal du følge det scenarie der hedder ”ÆNDRING AF INDKOMST VED FRIPLADSTILSKUD”.

OBS - er du selvstændig, skal du følge det scenarie der hedder ”FRIPLADSTILSKUD/SELVSTÆNDIG”.

Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at den social pædagogiske friplads er udløbet.

Du skal kontakte Familieafdelingen på telefon 39 57 54 10 eller via e-mail: familie@gladsaxe.dk

Først når Familieafdelingen giver skriftlig besked til Forældrebetalingen om forlængelse af social pædagogisk friplads registreres det i systemet, så opkrævningerne ophører eller frafalder.

Læs Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Læs bekendtgørelse om dagtilbud

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback