Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Sprog, læring og sammenhængende forløb Legetek

Legetek

Legeteket er midlertidigt lukket


Legeteket er et tilbud med specialpædagogiske materialer til børn, der har brug for ekstra hjælp og støtte i deres udvikling eller er ved at lære dansk som andetsprog.

Tilbuddet henvender sig til børn og deres forældre samt professionelle.

I Legeteket kan forældre og fagfolk få rådgivning og vejledning i valget og brugen af materialer, som med udgangspunkt i niveau understøtter barnets udvikling.

Materialer kan lånes i en aftalt periode både til hjemmet og til dagpleje, børnehus eller skole.

Legeteket tilbyder

  • Udlån af specialpædagogisk legetøj og materialer, som kan støtte og glæde barnet.
  • Rådgivning, vejledning, inspiration og erfaringsudveksling med forældre og fagpersoner vedrørende valg og brug af materialer og lege eller spil som kan fremme barnets videre udvikling.
  • Efter vejledning og udlån aftales et nyt besøg. Ved næste besøg vurderes barnets udbytte af det lånte legetøj og der kigges på eventuelt på materialer til nyt hjemlån.
  • Workshops for forældre og eller fagpersonale med fokus på brug af materialer indenfor udvalgte temaer.

Henvendelse og besøg i Legeteket

Kontakt til Legeteket kan ske direkte, gennem fagpersoner i Pædagogisk Psykologis Rådgivning (PPR), eller via barnets dagpleje, børnehus eller skole. Det er en god ide at ringe og aftale tid til vejledning, men man er også velkommen til bare at kigge ind i Legeteket indenfor åbningstiden.

Forældre opfordres til at have deres barn med i Legeteket, så materialer kan afprøves sammen med barnet inden hjemlån. Fagpersonale kan eventuelt have et til seks børn med.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback