Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Pædagogiske rammer, tilsyn og sikkerhed Legepladssikkerhed i børnehusene

Legepladssikkerhed i børnehusene

Gladsaxe Kommune har stor fokus på børns sikkerhed også på legepladsen.  

Alle børnehuse skal lave runderinger på legepladsen dagligt, månedligt og årligt, hvilket børnehuslederen har det overordnede ansvar for bliver udført. 

Til det daglige eftersyn skal legepladsen kontrolleres for eventuelt hærværk, er der tegn på ødelæggelse efter storm, flasker, kanyler, dyreekskrementer, cigaretskod, ujævnheder i faldunderlag m.m. 

Til det månedlige eftersyn af legepladsen skal legepladsansvarlige/børnehuslederen gennemgå alle legeredskaber for brud og råd, samt eventuelle løse dele, skarpe kanter med mere. Der skal tjekkes gyngeophæng for brud og slitage og om forankringerne er stabile og intakte med mere. 

Ved det årlige eftersyn af legepladsen skal man vurdere om faldunderlaget skal efterfyldes eller udskiftes. Alle legeredskaber skal gennemgås grundigt for slitage, råd, defekte elementer og løse dele. Dette tjekkes ved at grave 30 cm fri omkring alle bærende stolper med mere. Legepladsen gennemgås for giftige planter. Legepladsen gennemgås efter Gladsaxe Kommunes sikkerhedsinstruks med prøveredskaber.  

En gang årligt vil en ekstern legepladsinspektør efterse legepladsen, og der udarbejdes en rapport om legepladsens sikkerhed. 

Der holdes hen over året kurser for børnehusledere og legepladsansvarlige omkring regler for sikkerhed på legepladsen. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback