Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Mit barn er startet i dagtilbud Overflytning og udmeldelse af dagtilbud

Overflytning og udmeldelse af dagtilbud

Har du spørgsmål om generelle rammer og retningslinjer for Gladsaxe Kommunes dagtilbud er du velkommen til at kontakte Dagtilbudsafdelingen på telefon 39 57 53 54.

Hvis du har henvendelser, der handler om konkrete forhold i dit barns dagtilbud kan du læse mere under afsnittet henvendelser om dit barn dagtilbud.

Læs mere

Har brug for at drøfte dit barns trivsel, episoder eller situationer fra dit barns hverdag så kontakt en pædagog eller lederen i børnehuset hvor dit barn går.

Hvis du derefter har brug for yderligere  for at løse eller drøfte situationen kan du kontakte områdelederen for dit barns dagtilbud.

Kontaktinformation til områdelederne i Gladsaxe Kommune:

Områdeleder i Grønnemose Henrik Boman, telefon 23 72 95 11.
(Hyldegården, Højmarksvej, Lundegården, Mosen, Saxen).

Områdeleder i Mørkhøj / Enghavegård Marianne Milbo, telefon 23 72 95 86.
(Birkehaven, Pilebo, Paletten, Pileparken, Sneglehuset, Solstrålen).

Områdeleder i Søborg Henrik Boman, telefon 23 72 95 11.
Christianebo, Elverdammen, Gnisten, Lauggården).

Områdeleder i Vadgård Jesper Roos Nielsen, telefon 30 37 08 08.
(Humlebien, Stationsparken, Stengårdsparken, Stjernen, Trinbrættet).

Områdeleder i Buddinge og Dagplejen Claus Skovhede, telefon 40 44 85 99.
(Høje Søborg, Kildebo, Kildevænget, Mælkevejen, Møllehuset, Solvognen, dagplejen).

Områdeleder i Stengård Sanne Kaarslev, telefon 29 43 10 43.
(Blomsterhaven, Kongshvile, Nybrogård, Regnskoven, Troldehøj, Østerlund).

Områdeleder i Skovbrynet Benny Dalgaard, telefon 24 66 00 42.
(Bakkely, Bakken, Junibakken, Poplen, Taxhøj).

Områdeleder i Bagsværd Stine Kjær Hagedorn, telefon 23 20 47 47.
(Midgård, Månehuset, Skibet, Vævergården).

Områdeleder i Gladsaxe Stine Kjær Hagedorn, telefon 23 20 47 47.
(Alsikemarken, Egedammen, Egeparken, Grønnegården, Nøddehegnet, Svanen).

Har du allerede været i kontakt med børnehuset og områdeleder kan du kontakte Dagtilbudsafdelingen, telefon 39 57 53 54.

Ønsker du en intern flytning af dit barn til andet dagtilbud i Gladsaxe Kommune skal du kontakte Pladsanvisningen.

Har du spørgsmål, så skriv til Pladsanvisningen@gladsaxe.dk eller ring til Pladsanvisningen på telefon 39 57 64 00.

Hvis dit barn får plads i dagpleje, får du samtidig information om, hvilket børnehus dit barn til sin tid vil få plads i. Det betyder, at dit barn automatisk fortsætter i børnehuset. Dit barn vil lære børnehuset at kende gennem besøg, fælles ture og arrangementer.

Hvis dit barn får plads i et integreret dagtilbud, kan det gå der til skolealderen. Det er det enkelte børnehus eller dagtilbud, der afgør, hvornår barnet flyttes fra en børnegruppe til en anden.

Du kan udmelde dit barn digitalt med en måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned. Det er den forælder, der har samme folkeregisteradresse som barnet, der kan udmelde. 

Du skal foretage udmeldelse på Den Digitale Pladsanvisning. Pladsen må bruges i opsigelsesperioden. Ved fraflytning fra Gladsaxe Kommune kan barnet blive i sit dagtilbud. Betaling sker til bopælskommunen fra flyttedatoen og udregnes af denne.

Du kan udmelde dit barn midlertidigt ved:

  • Barns egen sygdom.
  • Forældres sygdom.
  • Forældres barselsorlov.
  • Forældres orlov.
  • Barnets midlertidige anbringelse uden for hjemmet.

Du kan ansøge om midlertidig udmeldelse/orlov med en måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned, (dog ikke ved sygdom). Du skal foretage ansøgningen sammen med lederen af det børnehus, hvor dit barn er indmeldt.

En midlertidig udmeldelse eller orlov gives kun for hele måneder, dog mindst to måneder og højest ni måneder og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Efter endt midlertidig udmeldelse eller orlov, er der garanteret plads i samme børnehus.

Arbejdsledige på kontanthjælp eller dagpenge har mulighed for at udmelde deres barn eller børn midlertidigt af dagtilbuddet. Der gives garanti for, at der i løbet af et par dage kan anvises dagtilbud, når arbejde genoptages. Dog kan det ikke garanteres, at det bliver det ønskede dagtilbud. Garantien kan også gives til børn på venteliste fra behovsdatoen.

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke har tegnet forsikring for det enkelte barn i kommunens dagtilbud.

Ønsker du dit barn forsikret, må du selv tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring.

Personalet er omfattet af kommunens arbejdsgiverforsikring, således at skader, hvor ansvaret kan placeres hos personalet, vil være dækket.

Gladsaxe Kommunes ansatte har pligt til at oplyse forvaltningen om forhold, der kan give en begrundet mistanke om socialt bedrageri.

Dagtilbudsområdet

Rådhus Allé 7
2860 Søborg
dag@gladsaxe.dk

Telefontider

Kontakt Pladsanvisningen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback