Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Andre pasningstilbud Gruppeordninger og særlige pladser

Gruppeordninger og særlige pladser

Dagtilbudsområdet har fire ASF-gruppeordninger (Autisme Spektrum Forstyrrelser) i fire børnehuse i Gladsaxe Kommune, de er alle normeret til seks pladser i hver gruppe. Grupperne er oprettet jf. Dagtilbudsloven.

De fire grupper er oprettet i børnehusene; Svanen, Midgård, Lundegården og Paletten. Børnene er i alderen tre til seks år, som alle har autismespektrumforstyrrelser. Børnene visiteres til grupperne med funktionsnedsættelser i forhold til:

Forestillingsevne
Kommunikation
Det sociale samspil

Der er yderligere seks særlige pladser i børnehuset Svanen, som er pladser der er integreret i det almene læringsmiljø i børnehuset. Børnene er i alderen nul til seks år, med psykisk eller fysisk handicap eksempelvis Downs syndrom, cerebral parese, genfejl eller præmaturitets følger. Børnene er i det almene læringsmiljø opdelt i mindre grupper, hvor der arbejdes med børnenes handlekompetencer individuelt eller i gruppen. Når børnene er i det almene læringsmiljø, får de muligheder for at spejle sig i andre børn, samt at udvikle omsorg og tolerance i børnefællesskabet. De fire gruppeordninger, og de særlige pladser, udspringer af Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune.

Der arbejdes med udgangspunkt i det enkelte barns funktionsniveau og kompetencer, hvilket er omdrejningspunkt for pædagogikken. Hverdagen opbygges med et forudsigeligt, visualiseret, struktureret fysisk og psykisk læringsmiljø. Der arbejdes fokuseret med barnets kognitive udvikling med fokus på perception, opfattelse og forståelse af omverdenen, sanseintegration, selvstændighed, selvindsigt og selvværd.

Metoder, der anvendes i grupperne er:

TEACCH; Treatment and Education for Autistic and Related Communications Handicapped Children
PECS; Picture Exchange Communications System
Visualisering; Boardmaker, foto og visual dokumentation af børnenes dagligdag
ESDM; Early Start Denver Model
NEST og low arousal
Sanseintegration
Adfærdsterapeutiske principper
Sociale historier
Når børnene skal have understøttet deres kropsbevidsthed og sanseintegration gennem fysiske aktiviteter, så anvendes naturen. Børnene deltager i det øvrige børnefællesskab, i det omfang de kan håndtere det.

Der er et tæt samarbejde med forældrene og PPR; psykolog, tale-høre konsulent, ergoterapeut og fysioterapeut, Børnepsykiatrisk afdeling i Gentofte og Glostrup, Familie og Rådgivning, diverse skoletilbud og Center for autisme.

Visitation til de fire ASF-grupper og de seks særlige pladser

Det er børnehuslederen der, i tæt samarbejde med forældrene og relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere, dagtilbudsområdets faglige koordinator og souschefen for Dagtilbud, indstiller barnet til visitation.

Visitationen er et tværprofessionelt visitationsudvalg, som tager den endelige beslutning om visitation til en plads i én af ASF-grupperne eller de seks særlige pladser.

Forældrene orienteres direkte af børnehuslederen og visitationsudvalget om afgørelsen af visitationen.

De fire gruppeordninger, og de særlige pladser er i følgende børnehuse

Børnehuset Lundegården
Skolesvinget 4
2860 Søborg

Telefon nummer 39 69 18 31

Hjemmeside Børnehuset Lundegården

Børnehusleder Nana Skjærlund

Åbningstid klokken 7 til 7, fredag klokken 7 til 16.30

Børnehuset Paletten
Mørkhøjpark Allé 11
2860 Søborg

Telefon nummer 44 94 55 25

Hjemmeside Børnehuset Paletten

Børnehusleder Mie Svane

Åbningstid klokken 7 til 7, fredag klokken 7 til 16.30

Børnehuset Midgård
Hjaltesvej 1 – 3
2860 Søborg

Telefon nummer 39 57 32 70

Hjemmeside Børnehuset Midgård

Børnehusleder Gitte Hornbøl Onsberg Simonsen

Åbningstid klokken 7 til 17, fredag klokken 7 til 16.30

 

Børnehuset Svanen (inkl. de særlige pladser)

Tobaksvejen 6

2860 Søborg

Telefon nummer 40 27 92 47

Hjemmeside Børnehuset Svanen

Børnehusleder Janne Hagemann

Åbningstid klokken 7 til 17, fredag klokken 7 til 16.30

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback