Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Børn og sundhed Tandplejen Socialtandplejen

Socialtandplejen

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere over 22 år, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer. 

I socialtandplejen tilbydes to typer behandling:

 1. Akut tandbehandling tilbydes med henblik på at afhjælpe smerter og andre akutte tilstande fra tænder og mund.
 2. Funktionsopbyggende behandling, der sigter mod at afhjælpe tyggeproblemer på grund af mistede tænder eller kosmetisk skæmmende tandtab, som kan opleves socialt uacceptabelt.

Hvad er socialtandpleje

Du skal opfylde tre kriterier for at kunne få tilbud om socialtandpleje:

 • Du skal have særlige sociale problemer.
 • Det kan være, hvis du er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller har midlertidigt ophold i et kommunalt tilbud til borgere med særlige sociale problemer, er gadehjemløs, eller benytter herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed.
 • Socialtandpleje kan også tilbydes til andre personer i udsatte situationer, såsom dem med specifikke sundhedsproblemer eller stofafhængighed, samtidig med andre særlige sociale omstændigheder. Det er dog nødvendigt at afklare, om du tilhører den målgruppe. 
 • Du skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte andre tandplejetilbud – herunder privatpraktiserende tandlæge. 
 • Du skal have et konkret behov for tandpleje, som er omfattet af socialtandplejeordningen.​ 
 • Hvis du mener, at du kan tilhøre målgruppen for socialtandpleje, kan du  kontakte Råd og  Indsats for yderligere vejledning på: 39573900, tast 2

 1. Du skal først visiteres til socialtandpleje, før du kan blive henvist. 
 2. Visitationen sker typisk det sted i kommunen, hvor du plejer at komme. 
  Du kan her henvende dig til din kontaktperson eller sagsbehandler, som vil hjælpe dig videre. 
 3. Din kontaktperson eller sagsbehandler vil foretage en visitation – en vurdering af - om du kan blive henvist til behandling i socialtandplejen.
  Hvis det vurderes, at du er omfattet af ordningen, vil din kontaktperson eller sagsbehandler henvise dig.
 4. Du kan altså ikke møde op hos tandlægen uden først at være visiteret eller henvist.
 5. Du skal være opmærksom på, at når den aftalte behandling er færdig, så afsluttes dit forløb hos socialtandplejen. 
 6. Behandling i socialtandplejen sigter mod, at du bagefter igen kan gå hos en almindelig privatpraktiserende tandlæge. 
 7. Hvis tandlægen vurderer, at du har brug for et mere specialiseret tandplejetilbud, vil du blive viderehenvist til specialtandplejen.

 • Akut smertelindrende behandling.
  Det vil sige behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand i mund eller tænder.
 • Funktionsopbyggende tandbehandling – typisk hvor tandtab erstattes med en aftagelig protese.
 • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af den udførte behandling - herunder information og instruktion i tandpleje.
 • Behandlingen omfatter også udlevering af den for behandlingen nødvendige medicin for eksempel antibiotika.

Tandlægen tilpasser behandlingen efter dine ønsker og behov samt efter en konkret vurdering af dine muligheder for at gennemføre behandlingen. 

De mest almindelige behandlinger er undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesefremstilling, men omfatter kun den nødvendige behandling af tandsættet, så du holdes fri for symptomer og funktionsbegrænsninger. 

Gladsaxe Kommune samarbejder med Gentofte Kommune omkring socialtandplejen. 

Undersøgelser og behandling vil derfor finde sted på en specialklinik i Gentofte Kommune, hvor behandlingen foretages af personale fra den kommunale tandpleje med stor erfaring i behandling af borgere med særlige behov.

Det er gratis at blive behandlet i socialtandplejen, men du skal selv betale udgifterne til transport til og fra tandlægen.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback