Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Børn og sundhed Sundhedsplejen Sundhedsprofil 2022-2023

Sundhedsprofil 2022-2023

Sundhedsprofilen for Gladsaxe Kommunes udskolingselever giver hvert år et øjebliksbillede af de unges sundhedsadfærd og opfattelse af egen sundhed. Sundhedsprofilen giver vigtig viden til strategi, planlægning og prioritering på børnesundhedsområdet, og den bidrager til at målrette, udvikle og evaluere Gladsaxe Kommunes sundhedsfremmende indsatser.

Gladsaxe Kommune har hvert år siden skoleåret 2004/2005 udarbejdet en sundhedsprofil for elever i udskolingen på folkeskoler og private skoler i Gladsaxe Kommune.

Indsamling og brug af data

Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af selvrapporteret data indsamlet via BørnUngeLiv. Eleverne på 8. klassetrin har besvaret et digitalt spørgeskema, og skolens sundhedsplejerske har været til stede i klassen for at introducere og svare på spørgsmål undervejs. Den enkelte elevs svar danner afsæt for den obligatoriske udskolingssamtale med sundhedsplejersken, hvor der blandt andet dykkes ned i særligt bekymrende eller afvigende besvarelser.

I nogle af figurerne findes der en kategori markeret med et stjernesymbol (*). Det skyldes, at der har været færre end tre besvarelser. For at undgå, at svarene bliver personhenførbare, placeres svar med færre end tre besvarelser i en separat *-kategori.

Svarprocent

823 elever har besvaret spørgeskemaundersøgelsen ud af i alt 996 elever i 8. klasse på årgangen 2022/2023. Det er dog ikke alle elever, der har svaret på alle spørgsmål. Det fremgår under hver figur, hvor mange elever, der har besvaret det givne spørgsmål.

Der er i år en svarprocent på 82,6 procent, hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor svarprocenten lå på 83,8 procent.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback