Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Børn og sundhed Sundhedsplejen Børn 1-6 år Relationer og samvær med barnet

Relationer og samvær med barnet

Gratis tandpleje til jeres barn

Det er GRATIS for børn og unge (nul til sytten år) at bruge Gladsaxe Kommunale Tandpleje.

Læs om Tandplejens tilbud

Når tre bliver til fire: Søskendejalousi

Når jeres familie vokser og jeres første barn skal være storebror eller storesøster, ligger der en særlig opgave hos jer. Som forældre er det vigtigt, at I støtter jeres børn i at få en god og stærk relation. Et søskendeforhold skal bygges langsomt op.

Det er vigitgt at forstå det ældste barns følelser og reaktioner. Barnets tilværelse bliver totalt ændret, når det skal til at dele mors og fars opmærksomhed med den lille nye.

De fleste børn vil i perioder føle jalousi. I kan støtte jeres barn ved at give det mulighed for at udtrykke sine følelser. Sig, at det er i orden at være vred på lillebror eller -søster engang i mellem, undgå at skælde ud, og fortæl det store barn, at det er dejligt at have et stort barn, som kan lege, hoppe og danse med mere. Giv jeres store barn kontakt og opmærksomhed.

Far kan måske passe den lille, så mor også får tid med den store - og omvendt. Inddrag det store barn i pasningen af det lille barn.

Jeres store barn kommer over jalousien, når det opdager, at lillebror eller -søster ikke er en rival, og at jeres kærlighed ikke er blevet mindre.

Det kan være en god idé at sige til de venner og familiemedlemmer, der kommer på barselsbesøg, at I hellere vil have en lille gave til den nybagte storebror eller -søster, end til den lille ny. På den måde får jeres store barn også opmærksomhed og overgangen fra enebarn til søskende bliver måske lidt mildere.

Jalousi kan give en følelse af utryghed og usikkerhed hos jeres barn. Barnet vil forsøge at få forældrenes kontakt. Det kan ske ved, at jeres barn i en periode regredierer (vender tilbage til et tidligere udviklingstrin) i udvikling. Det kan være i forhold til renlighed, sprog og brug af sut. Der kan komme mange konflikter med det store barn. Ofte vil barnet afvise mor eller udforske grænser, når mor er optaget af den lille ny.

I tiden op til fødslen er dagene måske præget af mere overskud og tid, og det større barn er måske blevet hentet tidligt i institution. Derfor kan det være lidt brat pludselig at skulle dele jeres opmærksomhed. Tænk over, om storebror eller -søster har lyst til at vise sin nye lillebror eller -søster frem i institutionen. Ofte er jeres ældste barn stolt og har lyst til af vise frem.

Heldigvis er det sjældent, at den nybagte storebror eller -søsters frustration går ud over den lille ny, men den retter sig typisk mod jer forældre. Situationen kan være svær at håndtere, fordi I ser en ny side af jeres ældste barn, samtidig med, at I har et et nyt barn, som I skal tage jer af.

Tænk på jalousi som noget naturligt, der ikke nødvendigvis skal eller kan undgås. Jalousien er et udtryk for, at det ældste barn er tæt knyttet til forældrene og er vant til at blive set og hørt. 

Samvær med barnet

Opdragelse har ændret sig i takt med samfundsudviklingen.

Tidligere var opdragelsen håndfast, men i takt med, at samfundet er blevet mere individorienteret, har barnet fået mere plads til at realisere sig selv og lære at stå på egne ben. Regler og normer er skubbet i baggrunden.

Den gyldne middelvej

Hver for sig er disse to opdragelsesmetoder ikke gode, den ene var for stram og den anden for tilfældig. Børn har brug for nærhed, indflydelse og fast struktur i form af regler og normer. Normer og regler lærer barnet, hvordan det skal opføre sig ude i samfundet.

Vær nærværende

Vær nærværende over for jeres barn, sluk mobil, iPad mm, giv det indflydelse og sidst men ikke mindst, sig, hvad I ønsker af jeres barn. I skal ikke ændre på de ønsker og forventninger, som I har til jeres barn. Børn har brug for nogle klare ramme for, hvad der er rigtigt og forkert - og hvis I som forældre ikke viser og fortæller jeres barn, hvilke regler og rammer I har som familie, og hvilke regler, der findes i samfundet, vil jeres barn få sværere ved at agere i det.

Børn skal føle sig elsket

Det at føle sig elsket giver selvtillid. Når I har faste rammer og regler viser I jeres barn, at I elsker det. Jeres barn søger de faste rammer og regler ved at afprøve grænsen for de regler i sætter. Det at føle sig elsket af sine forældre giver en indre ro og giver børn mod på at prøve kræfter med samfundet. Barnet ved, at der er en sikker og tryg base i hjemmet

Mange forældre oplever vanskelige situationer i hverdagen. I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken foreslå at anvende en arbejdsmetode, der hedder ”Marte Meo”, hvor samspillet mellem jeres barn og jer som forældre er i fokus.

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo betyder ved egen kraft. Det er en metode til at lære at se, hvad jeres barn viser jer, og hvordan I støtter barnet på en god og positiv måde. Sundhedsplejersken/I filmer en hverdagssituation af jer og jeres barn. Ud fra videoklippene snakker vi om, hvordan I kan støtte jeres barns udvikling og trivsel.

Det kan være, at I har udfordringer med et uroligt barn, koncentrationsudfordringer, spiseproblemer, søvnproblemer, mange konflikter eller andet.

Det er jer, der bestemmer, hvad I vil arbejde med.

Hvordan foregår det?

Snak med jeres sundhedsplejerske, som kan henvise til et forløb. I får et besøg, hvor det aftales, hvad I vil have hjælp til. En film optages og sundhedsplejersken finder klip, som I ser på sammen. Forløbet slutter, når I har fået løst jeres udfordring.

Se eventuelt videoen Svært at børste tænder

Sundhedsplejersken formidler kontakt til forskellige samarbejdspartnere. Det kan for eksempel være læge, fysioterapeut, pladsanvisning, dagtilbud, talepædagog, familierådgiver eller psykolog.

Læs mere om

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Sunde børn - en bog til forældre med børn i alderen 0-2 år

Sundhedsplejen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback