Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Virksomhedsservice Sygdom, barsel og handicapservice

Sygdom, barsel og handicapservice

Som arbejdsgiver kan du herudover få refusion for den løn, du har udbetalt, når din medarbejder er syg eller på barsel.

Alle kan blive syge eller befinde sig i en livssituation, der gør det vanskeligt at yde den fulde indsats på arbejdspladsen. Undersøgelser viser, at en tidlig og målrettet indsats i et sygdomsforløb øger mulighederne for en hurtig tilbagevenden til jobbet. Derfor er det en god ide tidligt i forløbet at gå i dialog med medarbejderen om hurtig tilbagevenden til job for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. På den måde bevarer din virksomhed en god medarbejder, fastholder kompetencer og skaber et godt arbejdsmiljø.

Læs om hvordan din virksomhed kan få hjælp til fastholdelse af medarbejdere på siden her og kontakt os for at høre mere jeres muligheder med de forskellige ordninger. 

 • ​Din virksomhed kan få dækket omkostninger ved arbejdspladsindretning og specielle hjælpemidler.
 • Din virksomhed kan få en aftale om sygedagpengerefusion fra den første sygedag, hvis din medarbejder har en kronisk sygdom, der medfører mere end 10 fraværsdage om året.
 • Din virksomhed kan få tilskud til aflønning af en personlig assistent, der kan støtte en medarbejder med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.
 • Din virksomhed kan få råd og vejledning for eksempel i form af en rundbordssamtale med en konsulent fra Jobcenteret, der kender den relevante lovgivning.
 • Din medarbejder kan genoptage sit arbejde delvist, mens din virksomhed får supplerende sygedagpengerefusion.

Virksomhedskonsulenterne i Gladsaxe Kommune kan bruges som bindeled mellem jeres virksomhed, medarbejderen og andre instanser, der kan medvirke til en fornuftig løsning af problemet. Virksomhedskonsulenterne kan:

 • Stå for afklarende samtaler og rådgivning vedrørende den konkrete situation.
 • Arbejde med sagen, så det ikke drejer sig om standardparagraffer, men om de faktiske forhold.
 • Bringes i spil til en første samtale, der kan inspirere til nye løsningsforslag.
 • Kontaktes uforpligtende, hvis I gerne vil drøfte jeres muligheder.

Tal med din sygemeldte medarbejder om behovet for og formålet med at inddrage Jobcenter Gladsaxe.
Overvej hvilke udfordringer og løsninger, der er i forhold til en tilbagevenden til arbejdet for virksomheden og medarbejderen.

Jobcenter Gladsaxe har gode værktøjer til at hjælpe både virksomheden og medarbejderne, så medarbejderne hurtigere kan komme tilbage efter sygdom.

 • Din virksomhed kan få dækket omkostninger ved arbejdspladsindretning og specielle hjælpemidler.
 • Din virksomhed kan få en aftale om sygedagpengerefusion fra den første sygedag, hvis din medarbejder har en kronisk sygdom, der medfører mere end 10 fraværsdage om året.
 • Din virksomhed kan få tilskud til aflønning af en personlig assistent, der kan støtte en medarbejder med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.
 • Din virksomhed kan få råd og vejledning for eksempel i form af en rundbordssamtale med en konsulent fra Jobcenteret, der kender den relevante lovgivning.
 • Din medarbejder kan genoptage sit arbejde delvist, mens din virksomhed får supplerende sygedagpengerefusion.

Vi kan bruges som bindeled mellem jeres virksomhed, medarbejderen og andre instanser, der kan medvirke til en fornuftig løsning af problemet.

Virksomhedskonsulenterne kan:

 • Stå for afklarende samtaler og rådgivning vedrørende den konkrete situation.
 • Arbejde med sagen, så det ikke drejer sig om standardparagraffer, men om de faktiske forhold.
 • Bringes i spil til en første samtale, der kan inspirere til nye løsningsforslag.
 • Kontaktes uforpligtende, hvis I gerne vil drøfte jeres muligheder.

Læs mere om hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig, hvis en medarbejder er længerevarende syg på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Som arbejdsgiver kan du få refusion for den løn, du har udbetalt, når din medarbejder er syg. De første 30 sygedage skal arbejdsgiveren som hovedregel selv dække alle udgifter til sygedagpenge/løn under sygdom. Herefter kan arbejdsgiveren få refusion fra den kommune hvor medarbejderen er bosat. 

Anmeld sygefravær og søg om refusion

Som arbejdsgiver skal du anmelde sygefraværet til medarbejderens opholdskommune og søge om refusion af sygedagpenge inden for nogle fastsatte tidsfrister og via NemRefusion.

Du kan læse mere om reglerne vedrørende sygedagpenge og hvordan du kan anmelde sygefraværet hos medarbejderens opholdskommune på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Du kan søge om refusion af sygedagpenge via NemRefusion

Som medarbejder kan du få refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis din medarbejder modtager hel eller delvis løn under barsel.

Retten til refusion af barselsdagpenge er betinget af, at medarbejderen opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge. Samtidig skal arbejdsgiveren anmelde barsel og ansøge om refusion inden for nogle fastsatte tidsfrister. 

Læs mere barselsdagpenge på barsel.dk på virk.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Arbejdsgiver skal søge om refusion af barselsdagpenge via NemRefusion på virk.dk

Vi kan bevilge redskaber og støtte, der kan hjælpe jer med at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Det kan fx være installation af ramper på arbejdspladsen, hvis en medarbejder er kørestolsbruger. Eller aflønning af en personlig assistent, der kan hjælpe medarbejderen med de opgaver i jobbet, vedkommende ikke kan udføre alene.  

Som arbejdsgiver er det vigtigt at kende de særlige regler og muligheder, som gør sig gældende når du har eller ansætter en medarbejder med handicap.

Læs mere om støttemuligheder og opmærksomhedspunkter på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback