Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Virksomhedsservice Rekruttering og socialt ansvar

Rekruttering og socialt ansvar

Virksomhedsservice tilbyder hjælp til virksomheder, som skal rekruttere nye medarbejdere. Det gør vi gennem formidling af kvalificerede kandidater til ordinære job, fleksjob, løntilskudsordninger mv. og ved behov gennem målrettede opkvalificeringsforløb.

Vores service er gratis og vi bidrager med en individuelt og målrettet løsning, der passer til jeres virksomhed. Vi har et indgående kendskab til ledige og virksomheder både i lokalområdet og i de omkringliggende kommuner.

Vi hjælper din virksomhed med at

 • Rekruttere arbejdskraft for kortere eller længere perioder
 • Bruge jobnet.dk og VITAS, når du skal søge nye medarbejdere
 • Rådgive og vejlede dig før, under og efter rekruttering
 • Rekruttere et større antal medarbejdere
 • Skrive stillingsopslag
 • Vælge de rigtige kandidater til jobbet
 • Hjælpe din nye medarbejder med at få en god start på jobbet

Vi har flere muligheder for at hjælpe med rekruttering og ansættelser. Læs mere om mulighederne nedenfor. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os i vores åbningstid.

Ukrainere der kommer til Danmark, må søge job uden opholds- og arbejdstilladelse. Alle ukrainske flygtninge bliver tilbudt dansk sprogundervisning, når de søger om midlertidig opholdstilladelse.

Hvis din virksomhed overvejer at ansætte en eller flere ukrainske flygtninge, så skriv gerne til os på ukraine@gladsaxe.dk, så står vi klar til at hjælpe jer med rekrutteringen.  

I Fritidsjob Gladsaxes jobbank har vi unge mellem 13 og 17 år, som er topmotiverede for at få et fritidsjob. Især de yngste i målgruppen er ivrige efter at komme i gang og få tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Vi kan tilbyde et samarbejde, hvor du har mulighed for at få en ung ansat, der er screenet i forhold til dine ønsker og behov, helt uden omkostninger. Kontakt os og beskriv jobbet, så finder vi de unge, der matcher det.

Henvendelse kan foretages via Fritidsjob Gladsaxes facebookside facebook.com/fritidsjobgladsaxe.

Løn

Mindstelønnen er bestemt af overenskomsten på den enkelte arbejdsplads.

Vi anbefaler at ringe direkte til den relevante fagforening for at få oplyst de gældende takster.

Arbejdsmiljø

Børn og unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for børn og unge under 18 år. Blandt andet findes en række stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med, ligesom under 18 ikke må arbejde med noget, der kan være farligt for deres sikkerhed.

Du kan læse mere om regler om unges arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside 

Som arbejdsgiver har du mulighed for at ansætte en medarbejder i fleksjob. Vi kan hjælpe med at finde det rigtige match mellem den ansattes kompetencer, arbejdsevne og din virksomheds behov. Fleksjob kan også være en god mulighed for at fastholde en medarbejder, hvis arbejdsevne er varigt nedsat.

Kort om fleksjob

 • Fleksjob er en mulighed for personer, hvis arbejdsevne er varig og væsentligt nedsat, så vedkommende kan arbejde færre timer end fuldtidsansættelse og/eller har brug for længere tid til at løse opgaverne. 
 • Ansættelsen er på ordinære vilkår – du kan ansætte til præcis det antal timer, der er behov for.
 • Du betaler som arbejdsgiver kun for det arbejde du får udført; dvs. den effektive arbejdstid. Kan din medarbejder arbejde otte timer om ugen, skal du betale løn for otte timer eller er din medarbejder f.eks. 10 timer om at udføre hvad der vurderes at svare til otte timers arbejde, skal du betale løn for otte timer. 
 • Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. 
 • Der findes fleksjob inden for alle brancher. Der kan således oprettes et fleksjob, der varetager netop jeres virksomheds behov. Så længe der tages hensyn til fleksjobberens evt. skånehensyn. 

Du kan læse meget mere om fleksjobordningen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.  

Find guides og yderligere vejledning om fleksjob her

Du kan kontakte virksomhedsservice hvis du vil høre mere om din virksomhedsmuligheder for at ansætte en medarbejder i fleksjob eller hvis du ønsker hjælp til at finde den helt rette til en stilling. 

Fordele for din virksomhed

Ansættelse med løntilskud kan være en fordel for både din virksomhed og den ledige. For den ledige giver ansættelsen mulighed for at få nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Som arbejdsgiver får du samtidig mulighed for at afprøve en medarbejder i en begrænset periode, hvor kommunen betaler et tilskud til medarbejderens løn. Med en ansættelse med løntilskud får arbejdspladsen desuden mulighed for at oplære den nye medarbejder og styrke medarbejderens faglige kompetencer. 

Forskellige regler for løntilskud 

Der er forskellige regler for ansættelse med løntilskud på offentlige eller private arbejdspladser, samt særlige regler for ansættelse med løntilskud til seniorer. 
Du kan læse mere om job med løntilskud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Hvad skal du gøre som virksomhed hvis du vil ansætte i løntilskud

Jobcenter Gladsaxe skal godkende en ansættelse med løntilskud. Jobcentret bistår herudover gerne med at skabe kontakt mellem arbejdsplads og den ledige. 
For at etablere en ansættelse med løntilskud kan du kontakte jobcentret eller lægge stillingen op på vitas.bm.dk, så hjælper vi dig med at finde den rette medarbejder.  

Hvorfor vælge en virksomhedspraktik

I en virksomhedspraktik kan en ledig få mulighed for at afprøve og udvikle sine kompetencer og evner til at varetage relevante jobfunktioner. Din virksomhed og praktikanten får samtidig mulighed for at se hinanden an forud for en eventuel ansættelse.

Mange undersøgelser viser, at en ansættelse i virksomhedspraktik kan være afgørende for at hjælpe ledige, der har svært ved at finde beskæftigelse, til at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. Din virksomhed kan dermed være med til at hjælpe borger godt på vej, samtidig med at I får hjælp til at løse konkrete og aktuelle arbejdsopgaver i jeres virksomhed. Hvis der er behov for mentorstøtte eller lignende for at sikre et godt praktikforløb, er jobcentret klar til at hjælpe.

Hvad skal du gøre som virksomhed, hvis du vil ansætte i virksomhedspraktik

For at etablere en virksomhedspraktik kan du kontakte jobcentret eller lægge praktikstillingen op på vitas.bm.dk, så hjælper jobcentret jer med at finde den rette praktikant.

Du kan læse mere om virksomhedspraktik på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

En praktik kan kombineres med ordinære, lønnede timer. Når ordinære timer kombineres med virksomhedspraktik, kalder vi de lønnede timer for et småjob. Med en kombineret virksomhedspraktik og småjob får borgeren løn for de arbejdsopgaver, som vedkommende mestrer, samtidig med at virksomhedspraktikken sikrer oplæring i nye arbejdsfunktioner og -opgaver, som borgeren endnu ikke mestrer.

Hvad kan en person i småjob bidrage til din virksomhed

En medarbejder ansat i småjob kan hjælpe din virksomhed med at få løst arbejdsopgaver, som ikke samlet udgør en hel stilling. Samtidig viser din virksomhed socialt ansvar og bidrager til at hjælpe en ledig borger tilbage på arbejdsmarkedet. Det viser sig ofte, at medarbejdere, der er rekrutteret på denne måde, bliver loyale medarbejdere, der giver virksomheden en både økonomisk og social værdi.

Forskel på virksomhedspraktik og småjob

I forhold til borgeren er det meget vigtigt at præcisere, at henholdsvis virksomhedspraktik og småjob er to helt forskellige arbejdsfunktioner, og at de ordinære løntimer afspejler din virksomheds reelle behov for arbejdskraft.

På Jobnet.dk kan du finde de blanketter, som skal bruges til at oprette virksomhedspraktik, løntilskud mv. Hvis du har brug for hjælp til dette, er du altid velkommen til at kontakte os i vores åbningstid. Nedenfor er link til blanketterne. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback