Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Virksomhedsservice Opkvalificering

Opkvalificering

Som virksomhed kan du få hjælp til at opkvalificere nuværende eller kommende medarbejdere. Opkvalificering og støtte til at varetage nye arbejdsopgaver kan hjælpe dine medarbejdere med at tilpasse sig virksomhedens behov og dermed bidrage til øget produktivitet og fastholdelse af medarbejdere.

Læs om hvordan din virksomhed kan få hjælp til opkvalificering på siden her, og kontakt os for at høre mere jeres muligheder med de forskellige ordninger.

Med jobrotationsordningen har din virksomhed mulighed for at sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering og samtidig få vikardækning af kvalificerede ledige. 

Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i uddannelsesperioden samt eventuelle kursusudgifter eller deltagerbetaling. Den ansatte vikar modtager overenskomstmæssig løn, hvilket I som virksomhed kan få støtte til fra jobcentret enten som løntilskud eller jobrotationsydelse. Vikariatet kan vare op til 6 måneder.

Mulighed for at opkvalificere medarbejdere

Ordningen giver dermed din virksomhed mulighed for at opkvalificere medarbejdere, samtidig med at ledige får mulighed for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med ordningen og med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være behov for det.

Regler og ansøgning om Jobrotation

Læs mere om de specifikke regler, ydelsesniveauer mv. for jobrotationsordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Du kan ansøge om jobrotation via dette link: Ansøg om jobrotation 

Hvad er voksenlærlingeordningen?

Med voksenlærlingeordningen kan din virksomhed få tilskud til den løn, I betaler voksenelever, dvs. personer over 25 år som tager en erhvervsuddannelse, i praktik- og oplæringsperioden. Ordningen understøtter dermed jeres mulighed for at ansætte en allerede erfaren og engageret medarbejder og samtidig hjælpe personen til en faglært uddannelse.

Hvad kræver det?

Udbetaling af tilskud kræver, at personen ansættes som voksenlærling og under praktikopholdet på virksomheden udbetales en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært lønmodtager efter kollektiv overenskomst er berettiget til inden for det pågældende område.

Hvornår kan man få tilskud

Som virksomhed kan I få tilskud til lærlinge der følger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Der kan ikke ydes tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever og lærlinge inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Ansøg om voksenlærlingetilskud  

Hvis din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en voksenlærling, kan I sende en ansøgning om tilskud til jobcentret i den kommune, hvor borgeren er bosat. Ansøgningen skal indgives via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS. Kontakt os hvis I ikke har et CVR-nummer, så hjælper vi jer med at få indsendt ansøgningen. 

Søg tilskud til voksenlærling på virk.dk

Læs mere om hvordan I anvender VITAS hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Læs mere om voksenlærlingeordningen, målgrupper, tilskudstakster og vejledninger, hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Mulighed for at få en mentor

Din virksomhed har mulighed for at få opkvalificering og økonomisk tilskud til mentorstøtte til nye eller allerede ansatte medarbejdere. En mentor kan gøre en afgørende forskel, når en ledig skal integreres i din virksomhed eller du skal fastholde en medarbejder, der f.eks. er i risiko for sygemelding.

Hvad laver en mentor?

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud som f.eks. en praktik i jeres virksomhed m.v. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede, da det afhænger af hvad den enkelte har særlig brug for støtte til. Mentorens opgaver kan bl.a. omhandle ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale fællesskab på virksomheden, men kan også være hjælp til særlige personlige udfordringer. Hvis mentoropgaven ligger udover, hvad man kan forvente, at virksomheden almindeligvis påtager sig, er der mulighed for at få dækket lønudgifterne til de timer, som mentoren bruger på opgaven.

Hvem kan blive en mentor?

Mentorrollen kan varetages af en medarbejder eller leder i virksomheden, der kan og vil påtage sig opgaven. Som virksomhed kan I få tilskud til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, ligesom der kan ydes tilskud til uddannelse til mentorer, der er ansat på virksomheden.  Mentoren kan også være en person uden for virksomheden – i de tilfælde vil det være Gladsaxe Jobcenter, som tilknytter og bevilger mentoren.

Læs om hvordan du kan klæde en medarbejder på til opgaven som mentor hos Cabi. 

På Jobnet.dk kan du finde de blanketter, som skal bruges til at oprette virksomhedspraktik, løntilskud mv. Hvis du har brug for hjælp til dette, er du altid velkommen til at kontakte os i vores åbningstid. Nedenfor er link til blanketterne. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback