Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Borger Sygdom og raskmelding Sygdom

Sygdom

Der er forskellige regler for dagpenge og ferie alt efter, om du bliver syg i forbindelse med din ferie eller om du ønsker at holde ferie under et sygedagpengeforløb.

Du kan læse mere om reglerne for ferie under din målgruppe på borger.dk

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at du kan få en del sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær. Du har også mulighed for at få en aftale, hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.

Hvis din sygemelding forventes at vare længere end otte uger, kan både din arbejdsgiver eller dig selv anmode om, at jobcenteret indkalder til en tidlig opfølgningssamtale under fast track-ordningen. En tidlig opfølgning giver kommunen en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte i en svær situation.

Du kan finde en pjece om tidlig opfølgning på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside om sygedagpengeopfølgningen

Gladsaxe Kommune har indgået aftale med HjulmandKaptain om sygedagpengeregres

Hvis du har modtaget sygedagpenge på grund af en skade eller lidelse, som en anden er skyld i, så har kommunen mulighed for at få dækket udgiften til dine sygedagpenge fra skadevolders forsikringsselskab (sygedagpengeregres).

Gladsaxe Kommune har derfor indgået aftale med Advokatfirmaet HjulmandKaptain om at hjælpe kommunen med forsikringssager (sygedagpengeregres). Hvis du har modtaget et skema fra HjulmandKaptain, som de har bedt om at udfylde, så anbefaler vi, at du gør det. Selv hvis du ikke tror, at nogen er ansvarlig for din sygemelding, anbefales det stadig at udfylde skemaet fra HjulmandKaptain.

Er du i tvivl om, hvordan du skal udfylde skemaet, kan du kontakte HjulmandKaptain for vejledning.

Læs mere om samarbejdet på HjulmandKaptain hjemmeside her.

Hvis du bliver syg, mens du er tilmeldt et uddannelsesforløb og modtager dagpenge under aktivering eller kontanthjælp, skal du både melde dig syg via jobnet.dk og på uddannelsesstedet. Du skal dog ikke melde dig syg til A-kassen.

Sygemeldte, der har en alvorlig livstruende sygdom, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt i kommunen, kan fritages fra at have samtaler og deltage i tilbud.

Du kan finde en brochure om standby-ordningen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside her

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372

Ring til os

Bemærk

Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback