Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Borger Sygdom og raskmelding Pension hvis du mister din arbejdsevne

Pension hvis du mister din arbejdsevne

Det er en god ide at finde ud af, hvordan du er sikret, hvis du mister evnen til at arbejde

Hvis du delvis har mistet din arbejdsevne, kan du kontakte dit lokale jobcenter. Jobcentret kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du bedst kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Måske vurderer jobcentret, at din arbejdsevne ikke er god nok til, at du kan arbejde på normale vilkår eller efter de særlige vilkår, der er en del af alle overenskomster. Jobcentret skal så tilbyde dig et forløb, hvor du kan få forbedret din arbejdsevne. Eller måske kan du komme i fleksjob.

Du har ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at du ikke længere er eller kan blive i stand til at forsørge dig selv gennem et job – heller ikke på særlige vilkår som fx via et fleksjob.

Du har ret til seniorpension, hvis du er tæt på pensionsalderen, og har en nedsat arbejdsevne i forhold til dit seneste job.

Har du mistet din arbejdsevne helt eller delvist, kan du undersøge, om du kan få udbetalt kompensation for tab af arbejdsevnen gennem din arbejdsmarkedspension eller dine individuelle pensioner.

Bliver du så syg, at der ikke længere er udsigt til, at du kan arbejde, kan du som tjenestemand have ret til udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige grunde, en såkaldt 'svagelighedspension'. Størrelsen af din svagelighedspension er afhængig af, hvor meget din erhvervsevne er nedsat.

Din arbejdsgiver vil normalt have forelagt din sag for Helbredsnævnet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der tager stilling til, om du ved afsked på grund af sygdom kan få svagelighedspension. Nævnet vurderer bl.a. din sag ud fra oplysninger fra din læge eller eventuelle speciallæger om dit helbred. Du skal selv søge om at få en lovbaseret – social – førtidspension ved siden af.

Kontakt dit pensionsselskab eller din pensionskasse for at få mere at vide om, hvad du kan få udbetalt fra din arbejdsmarkedspension, hvis du ikke længere kan arbejde. Hvis du tidligere har været tjenestemand i staten, kan du få mere at vide i Udbetaling Danmark Tjenestemandspension. Hvis du har været ansat som tjenestemand i en kommune eller region, kan du få mere at vide hos din tidligere arbejdsgiver eller dit fagforbund.

Der findes forskellige muligheder for, at du kan fortsætte med at spare op til din pension, selvom du ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Som førtidspensionist eller seniorpensionist har du mulighed for at indbetale til den Supplerende arbejdsmarkedspension, SUPP. På den måde sikrer du dig en ekstra indtægt ud over folkepensionen.

Du indbetaler automatisk til ATP Livslang Pension, hvis du modtager seniorpension eller førtidspension efter de nye regler fra 1. januar 2003. Du betaler selv en tredjedel af bidraget. Udbetaling Danmark trækker automatisk beløbet fra din pension hver måned. Modtager du førtidspension efter de regler, der var gældende indtil den 1. januar 2003, kan du selv vælge, om du vil betale til ATP Livslang Pension.

Du kan typisk få præmiefritagelse, hvis du har ret til at få en forsikring udbetalt på grund af nedsat arbejdsevne fra en arbejdsmarkedspension eller en individuel pension. Dvs. at størrelsen af din pension ikke bliver mindre, selvom du mister arbejdsevnen og derfor ikke længere betaler til din pensionsordning. Du kan få vejledning om dine muligheder for at få præmiefritagelse i det pensionsselskab eller pengeinstitut eller den pensionskasse, der administrerer din arbejdsmarkedspension.

Derudover indbetaler staten hvert år et obligatorisk pensionsbidrag, som indgår i din ATP Livslang Pension. Dette gælder både hvis du modtager seniorpension, førtidspension efter de gamle regler før 1. januar 2003 eller det nye regler efter 1. januar 2003.

Skrevet af Beskæftigelsesministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback