Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Borger Økonomi Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse

- ved virksomhedspraktik, løntilskud, går på en ungdomsuddannelse.

Når du deltager i aktivering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan du have ret til at få udbetalt et beløb, der skal dække nogle af dine udgifter forbundet med din aktivering (dette kaldes også en "godtgørelse").

Befordringsgodtgørelse

Hvis du har udgifter i forbindelse med din deltagelse i et beskæftigelsesrettet tilbud, fx virksomhedspraktik, kan du få dem dækket af Jobcenteret. Udgifterne kan fx være transport og andre merudgifter.

Generelle regler for udbetaling

Der udbetales kun transportgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og det sted, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 km. tur/retur. Der udbetales kun godtgørelse for det antal kilometer, der ligger ud over 24 km.

Godtgørelse for andre merudgifter må ikke overstige kr. 1.000,00 pr. måned.

Vi gør opmærksom på, at transportgodtgørelse og godtgørelse for andre merudgifter er skattepligtige.

Du kan være berettiget til merudgiftsgodtgørelse, hvis du er:

 • kontanthjælpsmodtager
 • uddannelseshjælpsmodtager
 • overgangsydelsesmodtager uden at være omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven
 • i et ressourceforløb eller i et jobafklaringsforløb
 • ledig selvforsørgende
 • under 18 år og modtager et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud


Hvis du samtidig deltager i aktivering i form af:

 • virksomhedspraktik
 • vejledning og opkvalificering
 • nytteindsats

Du kan få merudgiftsgodtgørelse, hvis transportafstanden mellem din bopæl og dit aktiveringssted er mere end 3 km. Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor mange antal zoner, der er mellem bopæl og tilbudssted ved offentlig transport:


 • 2 zoner: der udbetales brutto 600 kr.
 • 3 zoner: der udbetales brutto 800 kr.
 • 4 zoner og op til 24 km.: der udbetales brutto 1000 kr.

Godtgørelsen er skattepligtig og kan have en indflydelse på din boligstøtte og visse andre indkomstafhængige ydelser. Godtgørelsen vil blive udbetalt sammen med din ydelse sidst på måneden.

Jobcenteret bevilliger merudgiftsgodtgørelse i forbindelse med at du bevilliges et tilbud, hvis du opfylder kriterierne herfor. Du behøver derfor ikke at søge om godtgørelsen selv.

Hvis du ikke har fået merudgiftsgodtgørelse, og du mener, at du er berettiget hertil, kan du kontakte din sagsbehandler i Jobcenteret.

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372

Ring til os

Bemærk

Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback