Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Borger Hjælp til at fastholde eller komme i arbejde Støtte og hjælpeordninger Socialt frikort

Socialt frikort

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort. Med et socialt frikort kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 41.280 kr. (2024-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, at bidrage til dem og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Det sociale frikort kan anvendes i forbindelse med ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser, boligsikring eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Man kan få et socialt frikort, hvis man kan sige ja til, at:

  • man har en særlig social problemstilling (fx hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)
  • man hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.320 kr. (2024) inden for de seneste 12 måneder
  • man har opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik

Hvis man gerne vil have et socialt frikort, skal man henvende sig til den kommune, hvor man opholder sig, og ansøge om et socialt frikort. Hvis ansøgningen bliver godkendt, opretter sagsbehandleren et frikort på socialtfrikort.dk og man får udleveret et unikt 5-cifret Frikort-ID. Man skal oplyse dette ID-nummer til sin arbejdsgiver, når man bliver ansat og vil gøre brug af det sociale frikort.

Når man har fået et socialt frikort, kan man begynde at arbejde i et ordinært og ustøttet job, som man selv skal finde. Man kan arbejde hos alle virksomheder, offentlige myndigheder m.v., der har et CVR-nummer, men man kan ikke bruge frikortet i forbindelse med et løntilskudsjob, et fleksjob eller lignende. Derudover kan man ikke bruge frikortet i forbindelse med freelancearbejde eller arbejde i egen virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Husk at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at lønnen ikke skal indberettes til eIndkomst, men skal registreres på socialtfrikort.dk.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Lovgivning

Læs også

Andre sider

Selvbetjening

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback