Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Jobcenter - Borger Hjælp til at fastholde eller komme i arbejde Beskæftigelsesrettede tilbud Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering

Der er mange muligheder for at opkvalificere dine kompetencer. Et vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan blandt andet bestå af korte, statsanerkendte uddannelsesforløb eller særligt tilrettelagte projekter og forløb. Hvis du har spørgsmål om nogle af tilbuddene, kan du til enhver tid kontakte Jobcenteret eller Ungeenheden

Hvis du ikke har en uddannelse, kan der være krav om, at du skal læse-, skrive- og regnetestes. Testen viser, om du er klar til at tage en uddannelse, eller om du har brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne, før du går i gang med en uddannelse, og dermed skal tilbydes et kursus.

Læs mere om læse,- skrive-, og regnetests på jobnet.dk

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine reelle kompetencer, som du har opnået via din tidligere erhvervserfaring. Med en realkompetencevurdering kan du for eksempel have mulighed for at få merit for dele af din uddannelse, og dermed afkorte uddannelsesforløbet.

Læs mere om en realkompetencevurdering på UddannelsesGuiden.dk

Seks ugers jobrettet kursus

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Formålet er at give dig mulighed for at styrke dine kompetencer igennem jobrettet uddannelse fra positivlisten efter eget valg.

Du kan læse mere om reglerne for seks ugers jobrettet uddannelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser.

Du kan læse mere om den regionale uddannelsespulje hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du er fyldt 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling som en del af din jobplan. Voksenlærlinge uddannes i et bestemt fag gennem et forløb med skiftevis praktik hos en virksomhed og skoleperioder.

Du kan læse mere om at blive voksenlærling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som ledig dagpengemodtager kan du have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge.

Læs mere om uddannelsesløft på UddannelsesGuiden

Hvis du har talt med en arbejdsgiver om et job, men mangler en kvalifikation, så kan arbejdsgiveren søge om at få tilskud til et kursus til dig. Det kræver, at arbejdsgiveren er villig til at ansætte dig, hvis du tager kurset lige efter, du er startet i jobbet.

Sådan gør du

  • Før din ansættelsesdato skal din arbejdsgiver udfylde ansøgningsblanketten ”Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering ved ansættelse”
  • Blanketten sendes til Jobcenteret sammen med en kopi af kursusbeskrivelsen og oplysninger om kursets pris og startdato
  • Efter kurset modtager arbejdsgiver en regning fra uddannelsesstedet, som arbejdsgiveren betaler. Efterfølgende sender arbejdsgiver en faktura til Jobcenteret sammen med en kopi af regningen fra uddannelsesstedet

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372

Ring til os

Bemærk

Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback