Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Flygtninge og integration Selvforsørgelse og hjemrejse Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for flygtninge og familiesammenførte

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for flygtninge og familiesammenførte

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, så skal du have en integrationskontrakt med et program, som hedder Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmet skal påbegyndes hurtigst muligt og senest en måned efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret.

Formålet med kontrakten er at fastlægge et konkret og individuelt forløb for din introduktion til det danske samfund og sikre, at du får en god start i Danmark. Der vil være fokus på, at du hurtigst muligt kommer i beskæftigelse eller starter i en beskæftigelsesfremmende indsat. Derudover skal du starte på en Danskuddannelse.

De beskæftigelsesfremmende tilbud kan for eksempel være:

  • Virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.
  • Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.
  • Vejledning og praktikforløb, kurser eller andre tilsvarende forløb, der kombinerer uddannelse og arbejde.

Når vi udarbejder kontrakten, vil der være en tolk til stede, hvis nødvendigt, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog. De tolke som medvirker, er professionelle og bestilles af sagsbehandleren. Tolken har tavshedspligt. Du er også velkommen til at tage en person med til samtalen, som du føler dig tryg ved.

På Udlændige- og integrationsministeriets hjemmeside, kan du læse om Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback