Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Flygtninge og integration Integration

Integration

Ydelse og Administration hjælper med det praktiske

Hvis du er kommet til Danmark med et af nedenstående opholdsgrundlag, vil Gladsaxe Kommune tilbyde gratis danskundervisning.

  • EU-borgere, som er grænsependlere, dvs. arbejder i Danmark, men bor uden for Danmark, kan også tilbydes danskundervisning.
  • Alle udlændinge der har opholdstilladelse fra SIRI, eller som hører under § 2, stk. 6 i Integrationsloven, har ret til tilbud om Danskuddannelse
  • Danske statsborgere, som har opholdt sig i længere tid i udlandet, kan også efter anmodning tilbydes et danskprogram.
  • Flygtninge
  • Familiesammenførte

Danskuddannelse er et tilbud, som er opdelt i seks undervisningsmoduler, der afsluttes med en statskontrolleret prøve. Der er tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, 2 og 3.

Du bliver på baggrund af en visitationssamtale på sprogskolen indplaceret på den

Danskuddannelse og det modul, der passer til dig og dine forudsætninger.

Du har mulighed for at deltage i Danskuddannelse i 3,5 år indenfor en periode på 5 år som SIRI borger, og som integrationsborger har du ret til 5 års Danskuddannelse. Din ret til Danskuddannelse gælder fra du er blevet henvist af jobcentret.

Hvis du er familiesammenført eller flygtning, og modtager forsørgelse, vil du blive henvist til SPEAK – School of Danish i Hellerup. Er du kommet hertil med anden opholdsgrundlag, henvises du til SPEAK, men kan også vælge anden sprogskole, hvis dette er foreneligt med dine omstændigheder. Det kan eks. være, at du arbejder i en anden kommune og ønsker en sprogskole i nærheden af din arbejdsplads.

Her kan du læse mere om danskundervisning


Gladsaxe Kommune har pligt til at følge op på din kontrakt, sammen med dig, indtil du har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i kontrakten. Hvis du har opfyldt målene i kontrakten, skal der alene følges op på kontrakten, hvis der opstår behov for det.

Du har pligt til at møde til de aftalte møder, hvis du fortsat ønsker at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, ligesom du har pligt til at deltage i de indsatser, du henvises til af din sagsbehandler. Det kan være virksomhedspraktik, danskundervisning osv.

Hvis du er selvforsørgende, vil der ske opfølgning hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning.


Du har ikke ret til ydelsen under ferie. Hvis du har feriegodtgørelse til gode efter ferieloven, vil godtgørelsen blive trukket i din ydelse.

Hvis du vælger at holde ferie, skal du straks give din sagsbehandler besked. Din ydelse vil blive stoppet. Du skal møde personligt op i Jobcenter Gladsaxe 1. dag efter din ferie er afsluttet, samt søge ydelse på www.borger.dk


Modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du ansøge om en danskbonus. Du kan læse mere om kriterierne for at få danskbonus herunder.

Hvis du ønsker at søge Danskbonus, skal søge på borger.dk eller kontakte ydelsesafdelingen i Gladsaxe Kommune.

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv ansøge om dette.

Selvforsørgende kan ikke længere få danskbonus

Danskbonus efter integrationsloven er udgået for selvforsørgende fra den 1. juli 2022. Det betyder, at hvis du er selvforsørgende og har ansøgt efter den den 1. juli 2022, så har du ikke mulighed for udbetaling af danskbonus.

Du kan søge om danskbonus her


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback