Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og uddannelse Flygtninge og integration Flytning til anden kommune

Flytning til anden kommune

Hvis du er flygtning, skal du som udgangspunkt bo i den kommune, du er boligplaceret i, under den 5-årige integrationsperiode.

Du kan godt søge en anden kommune om at overtage integrationsansvaret indenfor den 5-årige periode. Dermed fortsætte dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram i en anden kommune, hvis tilflytningskommunen godkender at overtage ansvaret for dit program.

Det er vigtigt at kontakte tilflytningskommunen og ansøge den om at overtage ansvaret, inden du flytter.

Hvis tilflytningskommunen ikke vil overtage ansvaret, kan konsekvenserne være, at du ikke får beskæftigelsesrettede tilbud i forbindelse med dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Hvis du vælger at flytte, selvom du har fået afslag, kan du få nedsat eller miste retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

Hvis du får afslag fra tilflytningskommunen, og du stadig ønsker at flytte, er det stadig Gladsaxe Kommune, som har ansvaret for opfølgning på din kontrakt hver 12. måned.

Tilflytningskommunen skal dog fortsat tilbyde dig danskundervisning.

Overtager den nye kommune ansvaret for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, skal kommunen også yde selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du er berettiget.

Den nye kommune skal overtage ansvaret, hvis flytningen er af væsentlig betydning for dit integrationsforløb for eksempel nødvendigt for at varetage et ordinært arbejde, eller hvis særlige personlige forhold taler for det.


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback