Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og uddannelse Flygtninge og integration At vende tilbage til hjemlandet – repatriering

At vende tilbage til hjemlandet – repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland?

Repatrieringsindsatsen i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Jobcenter har som myndighed pligt til systematisk at vejlede om repatriering efter de gældende regler. Du kan her læse om, hvad repatriering omfatter, hvem det er relevant for, og hvordan du kan ansøge om repatriering. 

Repatriering dækker over flygtninge og indvandreres frivillige tilbagevenden til deres tidligere hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvor de har nær familiemæssig tilknytning med henblik på at blive boende i landet permanent. Formålet med Repatrieringsloven er at give borgere det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere. 

Er du omfattet af repatrieringsloven, kan du ved repatriering modtage økonomisk støtte. Den økonomiske støtte kan for eksempel dække udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet, etablering i hjemlandet, transport af ejendele, sygeforsikring, medicin, skolegang, vaccinationer med videre. Hvilken støtte du er berettiget til, afhænger af en konkret vurdering lavet af Gladsaxe Kommune. 

Retten til økonomisk støtte ved repatriering gælder en bred målgruppe. Du kan repatriere, hvis du er omfattet af én af nedenstående målgrupper. 

Du kan modtage støtte til repatriering, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
 • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.
 • Er statsborger fra EU, EØS eller Schweiz. Omfatter også dine familiemedlemmer uanset statsborgerskab. 
 • Har opholdstilladelse efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

For uddybning af hvilke opholdstilladelser, der dækkes af de enkelte betegnelser i personkredsen, henvises til ministeriets vejledning til repatrieringsloven her.

Repatrieringsindsatsen er i Gladsaxe Kommune forankret i Jobcentret, hvor borgere, der kan være i målgruppen, vejledes om mulighederne for økonomisk støtte til repatriering. Som en almindelig del af indsatsen overfor flygtninge, indvandrere og familiesammenførte vejleder Jobcenter Gladsaxe i overensstemmelse med de gældende regler om repatriering til herboende udlændinge omfattet af repatrieringsloven. 

Yderligere bistår Dansk Flygtningehjælp med konkret rådgivning til borgere, der overvejer at repatriere. 
For borgere under Integrationsloven vejledes der systematisk om muligheden for repatriering ved alle samtaler. Dette gælder:

 • Flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge.

Der indkaldes til dedikerede repatrieringssamtaler hvert andet år for borgere:

 • Der har opholdt sig i Danmark i mere end fem år, og har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og/eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i sammenlagt 18 måneder af de sidste 36 måneder.

Ved nærmere interesse henviser Jobcentret til Dansk Flygtningehjælp. Borgere kan altid kontakte Dansk Flygtningehjælp direkte. 

Dansk Flygtningehjælp afholder individuelle afklarende samtaler, hvor de rådgiver om, hvad beslutningen om repatriering indebærer og sikrer, at beslutningen er velovervejet.
På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside kan du finde flere informationer om repatriering

Se film om repatriering her: At vende hjem | Dansk Flygtningehjælp 

Kontakt

DRC Dansk Flygtningehjælp: 
E-mail:  return.advice@drc.ngo
Telefon: 3373 5000

Hvis du efter din samtale hos Dansk Flygtningehjælp fortsat er interesseret i at repatriere, sender du et ansøgningsbrev til Gladsaxe Kommune. Kommunen behandler ansøgningen, og undersøger formueforhold og afgør, om der kan gives støtte til repatriering. Er du berettiget til støtte bevilges dette, og kommunen vil hjælpe dig frem mod din afrejse.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback