Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Børn og sundhed Tandplejen Fritvalgsordning

Fritvalgsordning

Børn og unge under 22 år (født efter den 31. december 2003), der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat praksis hos en praktiserende tandlæge/tandplejer efter eget valg.

Ved valg af privatpraktiserende tandplejer skal den unge også vælge en praktiserende tandlæge til at varetage behandlinger, der ligger uden for tandplejerens virksomhedsområde. Behandlinger der både kan udføres af tandlæger og tandplejer vil i dette tilfælde skulle foretages hos den praktiserende tandplejer.


Du/I skal være opmærksomme på, at det frie valg indebærer:

 • at valget gælder det samlede tandplejetilbud herunder eventuel tandreguleringsbehandling.
 • at kravene til indholdet og omfanget af det kommunale tandplejetilbud er det samme uanset, om det leveres af den kommunale tandpleje eller af en privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer efter eget valg.
 • at omvalg til et andet tandplejetilbud først kan finde sted, når der er gået et år, medmindre kommunen giver tilladelse hertil.
 • at krav om visitation til behandling samt godkendelse af prisoverslag tillige er gældende for tandreguleringsbehandling.
 • hvis der foreligger en godkendelse til tandreguleringsbehandling, at du / I meddeler Gladsaxe kommunale tandpleje, hvilken specialtandlæge, der er valgt til at gennemføre denne.
 • at påbegyndte behandlinger skal færdiggøres, hvor de er påbegyndt.
 • for de 0 til 15-årige ydes et kommunalt tilskud på 65 % og en egenbetaling på 35 %
 • for de 16 til 18-årige ydes et kommunalt tilskud på 100%


Tilskuddet gælder for:

 • tandplejeydelser, der er indeholdt og prisfastsat i overenskomst for tandpleje for børn og unge hos alment praktiserende tandlæger mellem KL (Kommunernes Landsforening) og TF (Tandlægeforeningen).
 • tandplejeydelser, som kan udføres af en privatpraktiserende tandplejer, vil indtil videre være dækket af samme overenskomst.


For alle andre ydelser vil der være en varierende grad af egenbetaling:

 • kommunen vil fastlægge den kommunale betaling for den behandling, der er en sundhedsfaglig indikation for. Den kommunale tandpleje vil lægge en referencepris til grund for betalingens størrelse.
 • der vil være ydelser med 100 % egenbetaling f.eks. hvis du/ I vælger kortere intervaller mellem undersøgelser, tandrensninger og lignende end det af kommunen beskrevne serviceniveau.
 • der vil være 100 % egenbetaling på behandlinger, som den kommunale tandpleje ifølge lovgivningen ikke må udføre - f.eks. kosmetiske behandlinger – herunder kosmetisk tandreguleringsbehandling, eller behandlinger som du/I ønsker udført, men som den kommunale tandpleje ikke finder sundhedsfaglig begrundelse for.


Før aftalen kan træde i kraft:

 • skal vi bede dig/jer give samtykke til, at Gladsaxe kommunale Tandpleje må fremsende journal materiale herunder røntgenoptagelser til den praktiserende tandlæge / praktiserende tandplejer.
 • vær venligst opmærksom på, at du/ I bør give den praktiserende tandlæge / tandplejer og eventuel specialtandlæge samtykke til, at der må fremsendes journal materiale til Gladsaxe kommunale Tandpleje i forbindelse med en sundhedsfaglige vurdering af behandlingsbehov ved ansøgning om behandling – herunder tandregulering, som ikke er omfattet af Børne-Unge overenskomsten.
 • den praktiserende tandlæge eller tandplejer du/I har valgt skal først bekræfte, at de kan modtage dig som patient.
 • først når den kommunale tandpleje har modtaget tandlægens bekræftelse, kan der aftales tid til hverken undersøgelse eller behandling (dog undtagen akut behandling) og disse må således ikke udføres eller påbegyndes forinden. I modsat fald bortfalder det kommunale tilskud.


Aftalen ophører:

 • dagen før det fyldte 22. år.
 • hvis der vælges en anden privat praktiserende tandlæge/tandplejer.
 • hvis kommunen fraflyttes.
 • ved gentagne udeblivelser, hvor den privat praktiserende tandlæge/ tandplejer er forpligtet til at orientere kommunen.
 • når du fylder 18 år, skal du genbekræfte dit valg overfor Tandplejen.

Referencepriser pr. 1. april 2024 for Gladsaxe kommunale tandpleje

Gladsaxe Kommune har beregnet referencepriser på særligt kostbare behandlinger og yder tilskud på baggrund af disse priser.

Referenceprisen er den pris, som Gladsaxe kommunale Tandpleje selv kan levere ydelsen til, eller den billigste pris, som den kommunale tandpleje, kan købe ydelsen for ved en privatpraktiserende tandlæge i lokalområdet.

Hvis der er forskel på kommunens og den private tandlæges /tandplejers pris, skal du/I selv betale differencen.


Ydelse

Kommunal referencepris kr. (inkl. moms)

Kræver forhåndsgodkendelse
Plastfyldning, lille kindtand, 2 flader

950

nej

Plastfyldning, stor kindtand, 2 flader

1.150

nej

Plastfyldning, lille kindtand, 3 eller flere flader

1.150

nej

Plastfyldning, stor kindtand, 3 eller flere flader

1.300

nej

Blød bidskinne

772

ja

Hård bidskinne

3.350

ja

Genpåsætning af retentionstråd (max. 3 gange)

748

nej

Retentionsskinne (max 3 gange)

772

nej

CBCT (3D røntgen)

750

ja

Bøjlebehandling med fast- og aftageligt apparatur

Individuel vurdering på indikation

ja

Operativ fjernelse af visdomstand

Under udarbejdelse

ja


Referencepriserne opdateres én gang årligt

Ønsker du at skifte til privatpraktiserende tandlæge/tandplejer, skal du udfylde udmeldelsesblanket nedenfor.


Find blanketten her for 16-17 årige

Find blanketten her for 18-21 årige. 


Ved udmeldelse for de 0-15 årige skal overtandlæge Anne Mette Mosegård Bjerrum kontaktes på telefon 39575460 for yderligere information.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback