Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Planer, politikker og visioner Tværgående Familier der lykkes, tidlig indsats

Familier der lykkes, tidlig indsats

Gladsaxe Kommune har et særligt fokus på den tidlige indsats i forhold til børn og deres forældre, i forhold til at skabe de bedste opvækstvilkår og lige muligheder for alle borgere i kommunen.

I 2016 vedtog byrådet derfor en strategi for den tidlige indsats i Gladsaxe, som danner baggrund for alle de projekter, indsatser og initiativer der igangsættes.

Vil du vide mere?

Alle familier i Gladsaxe Kommune skal have muligheden for at leve et godt og trygt liv.

Der findes dog familier, som har særlige udfordringer og derfor befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at blive udsatte. Forældrene i de familier kan af forskellige årsager have behov for støtte. Støtte til at kunne lykkes i at skabe gode, stabile rammer for et godt hverdagsliv og støtte til at understøtte børnenes udvikling og trivsel.

Strategien peger på, at der skal arbejdes med tre forskellige spor:

 • Fælles kultur og mindset på tværs af fagligheder.
 • Opsporing af udsatte og potentielt udsatte børn og forældre (Tidlig opsporing).
 • Tilbud til opsporede familier (Familien som samlet ressource)

​Strategiens spor er udmøntet i praksis via otte konkrete projekter og indsatser.

Vi gør en særlig indsats, for familier i denne målgruppe, gennem otte igangsatte projekter og indsatser.

Illustration der viser de otte indsatser i Familier der lykkes, tidlig indsats er: Helheldsindsats for udsatte familier, Graviditetsbesøg, Opsporing - beskæftigelse, Opsporing - dagtilbud, PREP, Overdragelse til dagtilbud, Familiesupporten og Fædregruppen

De otte indsatser i Familier der lykkes, tidlig indsats:

 • Helheldsindsats for udsatte familier.
 • Graviditetsbesøg.
 • Tidlig opsporing - beskæftigelse.
 • Tidlig opsporing - dagtilbud.
 • Familien som samlet ressource: PREP.
 • Familien som samlet ressource: Overdragelse til dagtilbud.
 • Familiesupporten.
 • Fædregruppen.

Arbejdet omkring udmøntningen af Strategi for Tidlig indsats er i Gladsaxe Kommune forankret på tværs af forvaltninger. Det har man valgt på baggrund af det store fokus på børn og deres muligheder, som vi mener skal skabes via forældre. Derfor er der behov for kompetencer ind i både børne- og voksenområdet.

Arbejdet er forankret i en projektorganisering, og der derfor nedsat en tværgående styregruppe, der også understøtter behovene i praksis. 

Under styregruppen har der undervejs været forskellige organiseringer med blandt andet en tværgående sammensat projektgruppe og tværgående arbejdsgrupper.

Lige nu har styregruppen besluttet, at der ikke sættes nye projekter og indsatser i værk, da fokus er på implementering af de otte iværksatte projekter.

I det tværgående arbejde omkring den tidlige indsats i Gladsaxe Kommune er en række faggrupper involveret - faktisk op mod 1.000 medarbejdere i kommunen. De primære faggrupper i arbejdet er:

 • Socialrådgivere på børneområdet.
 • Socialrådgivere, mentorer, jobkonsulenter m.fl. på beskæftigelsesområdet.
 • Sundhedsplejersker.
 • Pædagoger.
 • Psykologer/Familiebehandlere.

Familier der lykkes, Tidlig indsats understøtter Gladsaxestrategien

Det er formålet med Familier der lykkes, Tidlig indsats, at skabe de bedste opvækstvilkår for kommunens børn og deres familier, på tværs af afdelinger og sektorer. 

Målsætningen er at hjælpe og forebygge så tidligt som muligt, så vi sikrer børn og unges muligheder nu og i fremtiden. Det tror vi på skaber de bedste opvækstvilkår, og giver dermed bedre muligheder for at trives hele livet.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback