Skip til hoved indholdet
Skip til hoved indholdet

Brugerråd og -panel

Har du ideer, ønsker eller holdninger til, hvordan vi kan gøre Musik- og Billedskolen endnu bedre?

Gladsaxe Musik- og Billedskole har et brugerråd og et brugerpanel. Brugerrådet består af medlemmer, der er valgt til brugerrådet. Brugerpanelet er en åben halvårlig begivenhed for elever, forældre, lærere og andre interesserede.

Brugerrådet

Brugerrådet mødes fire gange om året. Brugerrådet drøfter Gladsaxe Musik- og Billedskoles, status og videre udvikling. De beslutter hvilken strategi der skal følges og hvilke indsatsområder, der skal prioriteres. Desuden drøftes mulige projekter og hvilke undervisningstilbud her skal være og i hvor stort et omfang.

I brugerrådet sidder i alt syv medlemmer med stemmeret:

  • Et medlem valgt af Byrådet
  • Tre medlemmer valgt blandt forældrene til elever i Gladsaxe Musik- og Billedskole
  • To medlemmer valgt blandt Gladsaxe Musik- og Billedskoles lærere
  • Et medlem valgt af skolelederkredsen

Derudover sidder to medlemmer uden stemmeret:

  • En repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune
  • En repræsentant fra Gladsaxe Musik- og Billedskoles administration

Musik- og Billedskolens leder og souschef deltager i Brugerrådet som sekretær og har heller ikke stemmeret.

Brugerpanelet

Brugerpanelet er åbent for elever, forældre, lærere og andre interessenter.

Gladsaxe Musik- og Billedskole skal indkalde til brugerpanel mindst to gange om året. Til disse samlinger handler det særligt om at få elevernes interesser og idéer frem for dagens lys. Derfor er der altid mulighed for at komme med forslag til brugerpanelet.

Medlemmerne af Brugerrådet er personligt tilstede, når her er samling i Brugerpanelet. Det giver mulighed for at elever og forældre kan tale direkte med dem.