Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 9-11 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Vejledning til en god projektbeskrivelse

Vejledning til en god projektbeskrivelse

Som en hjælp til at kvalificere indkomne anlægsønsker, er der udarbejdet en guide med spørgsmål.

Anlægsønsker vil blive analyseret ud fra en række politisk vedtagene kriterier, og guiden er en hjælp til at sikre, at man har gjort sig overvejelser om så mange af kriterierne som muligt. Åbn kriterierne

Vi anbefaler, at man læser guiden igennem i forbindelse med formuleringen af en ansøgning, da man på den måde skaber de bedste forudsætninger for Planlægningsgruppens arbejde senere hen. Læs mere om processen under Baggrund og proces.

Det er ikke et krav, at alle spørgsmål er besvaret, og der kan sagtens være anlægsønsker, hvor noget er mere relevant end andet. Men ved at benytte guiden og besvare spørgsmålene efter bedste evne har Planlægningsgruppen det bedste grundlag at arbejde videre på, og man er som afsender mere forberedt på, hvad der potentielt kan blive spurgt ind til senere hen. 

Læs spørgeguiden.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback