Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 9-11 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Referat 06.09.2023

Referat 06.09.2023

Mødedeltagere

Kellersvej 6 ABD

Borgerrepræsentant: Christian Magnussen Deltog ikke
Pårørenderepræsentant: Peter Breum (6D)
Medarbejderrepræsentant: Jesper Rosander Afbud
Daglig leder: Dorthe K. Olsen Afbud

Kellersvej 6C

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Tonni Albrechtsen
Medarbejderrepræsentant: Jeanette William Deltog ikke
Daglig leder: Eva E. Jacobsen Afbud

Kellersvej 9-11

Borgerrepræsentant: Kim Arvid
Pårørenderepræsentant: Vivian Danielsen
Medarbejderrepræsentant: Martin Ahlehuus
Daglig leder: Tine M. Jensen Afbud

Kellersvej 13-15

Borgerrepræsentant: Ole Sørensen Deltog ikke
Pårørenderepræsentant: Iqra Farooq (13) og Britt Helle Larsen (15)
Medarbejderrepræsentant: Sofie Kaufmann Deltog ikke
Daglig leder: Sylwia N. Olsson Afbud

Kellersvej 17-19

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Morten Shultz (17) (formand) og Dorthe Askjær (19) 
Medarbejderrepræsentant: Metha Liff Lemming 
Daglig leder: Tina Jonassen 

Cathrinegården

Borgerrepræsentant: Joan Fischmann 
Pårørenderepræsentant: Mette Lindeberg Afbud
Medarbejderrepræsentant: Bettina Høglund 
Daglig leder: Helle Ingemann 

Leder af GHT: Kristian Wedel Andersen

Ordstyrer: Morten Shultz

Referent: Tina Jonassen

1. Dagsorden og referat fra borger- og pårørenderådsmøde 14. juni 2023 v. Morten Schultz 

Referater fra indeværende samt forrige år kan læses på Gladsaxe.dk (dog uden bilag).

Det fremgik af referatet, at Tonni ikke deltog. Det er en fejl – Tonni deltog.

Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Psykiatri- og handicappolitikken v. Freia Maria Flachs

Formål: at få politikken til at leve og tænke den ind i vores hverdag. Hvordan vil vi inddrage politikken i borger- og pårørenderådets arbejde? 

Freia gennemgik processen i udarbejdelsen og den færdige Psykiatri- og Handicappolitik.

Derefter var der 10 minutters gruppearbejde. Grupperne gav bud på, hvordan vi kan arbejde videre med temaerne. Freia indsamlede input fra grupperne og tager det med til et møde 2. september på Rådhuset.

3. Botilbud efter alment boligselskab

Formål: At drøfte hvad det vil sige at bo i et almenboligselskab. Er der noget, vi savner svar på? Er der noget, der skal beskrives mere klart på hjemmesiden Ofte stillede spørgsmål om botilbud eller det enkelte botilbuds hjemmeside for at gøre det mere klart for især nye borgere og pårørende? Er der behov for en (opdateret) husorden i det enkelte botilbud?
 
Der er holdt afdelingsmøde i alle afdelinger.

Kellersvej 6 

Der efterlyses en gennemgang af bygningen ift. vedligehold. Budgettet blev gennemgået. Der varsles en lille huslejestigning. De pårørende fortalte, at de ikke synes, det var et godt møde.

Cathrinegården og Ellekilde

Der varsles en lille huslejestigning.

Kellersvej 9-19

Da byggeriet endnu ikke er færdigt, er der ikke noget budget.

Generelt

Alle var enige om at det ikke var optimalt med møder kl. 11.00, da mange havde svært ved at deltage.
 
Kristian fortalte, at der én gang årligt er en gennemgang af bygningernes tilstand, og at der er regler for vedligehold. 
 
Det besluttes, at Kristian skal invitere Per Hansen fra KAB til et borger- og pårørenderådsmøde. Erik Ravn fra Rådhuset, der har stor indsigt i almene boliger, kunne evt. også inviteres med. Ønsket er, at de kan fortælle om:
  • hvilke ansvarsområder der hører under henholdsvis KAB og GHT
  • en forklaring på budgettet
  • hvor fremtiden peger hen.

4. Temaaften 11. oktober 2023 v. Morten Schultz

Formål: Præcisering af den kommende temaeftermiddag mht. tema, tidspunkt og ramme. 

Til senere drøftelser om temaftener: I forbindelse med drøftelsen efter seneste temaeftermiddag, blev der talt om, at køn og fællesskab kunne være et muligt emne. Derudover var der på seneste borger- og pårørenderådsmøde, i forbindelse med Benediktes oplæg om psykologisk tryghed, et forslag om et endagskursus for de pårørende for at skabe et fælles sprog og fælles forståelse af de følelser og reaktioner, der nogle gange kan være på spil.

Temaet er: ”Det at være pårørende/søskende til en person med handicap”.

Temaaftenen holdes fra kl. 17-19.

Morten ønskede, at der kan være en drøftelse efter oplægget.

5. Kort redegørelse fra samrådene/botilbuddene v. alle

Formål: Orientering om hvad der er særligt fokus på i de enkelte botilbud/samråd. Fx om der har været holdt valg til samrådene. Og fokus på de kommende valg til borger- og pårørenderådet. 

Cathrinegården

Der er et ønske om større inddragelse af pårørende, derfor holder de en temadag, hvor emnerne samarbejde, forventning og inddragelse bliver behandlet.

Kellersvej 6ABD

Der er ikke holdt samrådsmøde siden sidst.

Kellersvej 6C

Der blev drøftet nye vagtplaner, rapport fra socialtilsynet, KAB, kloak på dagtilbud og en stram økonomi. 

Kellersvej 9-11

Der var fokus på valg til samråd, rekrutteringsudfordringer, et presset budget, sygdom/opsigelser, brunch i Slotscaféen, indhold på hjemmedage og besøgshund.

Kellersvej 13-15

Ingen af de fremmødte repræsentanter er med i samrådet.

Kellersvej 17-19

Der blev drøftet rekrutteringsudfordringer, ingen ledige lejemål, fester og præsentation af det nye samråd.

Der bliver spurgt, om sygefravær og personaleomsætning kan fremvises. Kristian vil tage det op til næste møde.

6. Nyt om botilbuddene v. Kristian Wedel Andersen 

Økonomi

Budgetnoterne blev gennemgået. 

Åbent hus i Sansehuset

4. oktober fra kl. 16-19 er der åbent hus med rundvisning i Sansehusets forskellige rum. Det er på Kellersvej 1, og der vil blive fortalt om, hvordan de forskellige sanser kan blive stimuleret i de enkelte rum. Tilmelding sker pr. mail.

7. Eventuelt v. Morten Schultz

Der ønskes emner/temaer til dagsordnerne. Den røde tråd er Psykologisk tryghed.

10 minutter til gruppearbejde er for kort tid.

Morten fortalte, at der skal være holdt valg til samrådene senest i september 2023, og at der skal være holdt valg til borger- pårørenderådet i løbet af 4. kvartal. Det bemærkes, at man godt kan afgive stemme på mail.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback