Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 13-15 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Vil du søge seniorpension

Vil du søge seniorpension

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag dig.

Du kan søge seniorpension via linket "Søg seniorpension":

Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

Har du brug for hjælp til ansøgningen, eller vil du gerne vide mere om sagsforløb og afgørelse, så besøg denne side:

Du kan søge 6 måneder før, du opfylder alderskravet 

For at få seniorpension skal du have 6 år eller mindre til folkepensionsalderen. Du har mulighed for at søge 6 måneder før, du opfylder alderskravet for seniorpension.
Det skyldes, at sagsbehandlingstiden af din sag kan tage op til 6 måneder. Du kan dermed søge 6½ år før, du når folkepensionsalderen.

Hvis du er tvivl om, hvornår du kan gå på folkepension, og hvornår du tidligst kan søge om seniorpension, så kan du bruge tabellen nedenfor for at få svar.   

Fødselsår
Minimumsalder for seniorpension
Folkepensionsalder
 1. halvår 1955   60 ½    66 ½ 
 2. halvår 1955   61  67
 1. halvår 1956   61  67
 2. halvår 1956 til 2. halvår 1958   61  67
 1. halvår 1959   61  67
 2. halvår 1959 til 2. halvår 1962   61  67
 1. halvår 1963 til 2. halvår 1966   62  68

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

Du kan læse om ansøgning, sagsforløb og afgørelse på denne side:

På temasiden om sagsforløbet kan du bl.a.:

 • finde nyttige informationer, inden du ansøger.
 • læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension.
 • læse, hvordan sagsforløbet foregår, hvor lang tid det tager, og hvilke oplysninger vi indhenter hos din kommune.
 • printe en overbliksside over sagsforløbet.  
Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Seniorpension, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Seniorpension om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Seniorpension, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Seniorpension om sagen.

Fuldmagt til Seniorpension - sådan gør I
Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Råd og vejledning
 

Hvis du har spørgsmål til din situation.
Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
med råd og vejledning i forhold til dine
muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
om økonomiske konsekvenser,
hjælper dig med din ansøgning, mv. 

Din kommune
Tilkendelse af seniorpension
 
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
Seniorpension
Beregning og udbetaling af seniorpension
 

Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

 Udbetaling Danmark
Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 
Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

Lovgivning 

Både seniorpension og tidlig pension giver mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension. Men der er forskellige betingelser for at få ydelserne.

Har du nedsat arbejdsevne?

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af dit helbred, og som har et langt arbejdsliv bag dig. En del af ansøgningen er derfor oplysninger om dit helbred.    

Her på siden kan du læse om og søge seniorpension.

Har du været meget længe på arbejdsmarkedet?

Din mulighed for at gå på tidlig pension afhænger af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Her skal du ikke give oplysninger om dit helbred.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl, om du skal søge seniorpension eller tidlig pension?

Så kan du læse om forskellen på de to ydelser her:

For at få seniorpension skal du: 

 • højst have 6 år til folkepensionsalderen.
 • ikke i forvejen være tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
 • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. Seneste job er som udgangspunkt det seneste fuldtidsjob, som du har været i stand til at varetage i en længere periode på ca. 12 måneder.
 • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 
 • opfylde de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne via linket nedenfor.  

Du kan læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension på denne side: 

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indkomst, dit samlivsforhold og din optjeningstid i Danmark. 

Seniorpension pr. måned i kr. før skat i 2024
Årstal
Enlig
Gift eller samlevende
 2024  20.370 kr.  17.315 kr.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din eventuelle ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Læs mere om hvornår din seniorpension kan blive sat ned:

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Du og din eventuelle ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
 • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger.
 • Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
 • Positiv kapitalindkomst og aktieindkomst.
Indkomstgrænse i kr. om året før skat i 2024

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være om året før skat, før din seniorpension bliver sat ned.  

Årstal
Enlig
Gift eller samlevende 
 2024  86.900 kr.  138.000 kr.

Du kan læse mere uddybende om indkomster ud over seniorpension:

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Skrevet af Seniorpension

Selvbetjening

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback