Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 13-15 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Velkommen til Kellersvej 9-11

Velkommen til Kellersvej 9-11

I december 2022 flyttede de første beboere ind på Kellersvej 9-11. De nybyggede boliger er store og handicapvenlige med egen have.

Botilbuddet er oprettet efter almenboligloven § 105 og huser 26 beboere med udviklingshandicap. Fælles for dem alle er, at de har behov for, at der er medarbejdere, som kan guide dem gennem dagen. Der er også en vågen nattevagt. 

De fleste af beboerne har et aktivitetstilbud fire dage om ugen eller et halvdagstilbud fem dage om ugen. Enkelte har dog valgt at gå på pension og har derfor ikke et dagtilbud længere.

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan få besvaret på denne side eller siden Ofte stillede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan se kontaktinformationer nederst på denne side.

Venlig hilsen

Tine Maribo Jensen, daglig leder af Kellersvej 9-11
Tine Maribo Jensen, daglig leder af Kellersvej 9-11

Sådan arbejder vi på Kellersvej 9-11

Vores menneskesyn bygger på værdighed og respekt i alle forhold. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i dine ønsker og behov, hvad du er i stand til, og hvordan du helst vil kommunikeres med.

Alle har et medansvar for fællesskabet, og alle er afhængige af hinanden. Derfor vil du blive støttet i at yde så meget til fællesskabet, som du er i stand til. I praksis betyder det, at du mødes med forventninger om at tage aktiv del i hverdagens opgaver. 

Vi har fokus på, at du, som et voksent menneske, har så meget selv- og medbestemmelse som muligt. Vi ønsker at støtte og styrke dig i at udtrykke dine egne ønsker og behov og tage dine egne beslutninger.

Kellersvej 9-11 er et botilbud med fællesarealer, så der er også beslutninger, der skal træffes i fællesskab.

Du bestemmer over din egen bolig

Det er din egen bolig, og du bestemmer derfor for eksempel selv, hvad du vil have hængende på væggene, og hvem du vil invitere indenfor i dit hjem.

 

Vores faglige tilgange er narrativ, rehabiliterende og Low arousal. Low arousal er desuden den pædagogiske metode, vi benytter os af.

Vi arbejder derfor ud fra en tro på, at alle mennesker, som kan samarbejde, gør det. Som medarbejdere tager vi ansvar for, at samarbejdet foregår på en måde, hvor du føler dig forstået og inddraget. Det kan for eksempel handle om, at vi hjælper dig med at skabe en tydelig struktur og forbereder dig på, hvad der skal ske. 

Du kan læse mere om faglige tilgange og metoder på siden Faglige metoder.

I samarbejde med dig, tilrettelægger vi dagligdagen på en måde, som giver dig de bedste muligheder for at leve et hverdagsliv ud fra dine egne ønsker, behov og mål. Når vi støtter dig i at formulere dine ønsker, tager vi blandt andet udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv. Det vil sige, at vi også har fokus på, at du deltager så aktivt som muligt i de praktiske gøremål.

På baggrund af dine ønsker og vores faglige overvejelser, bliver der lavet nogle delmål, som du støttes i at arbejde med. Mindst en gang årligt holder vi et samarbejdsmøde med dig, dit dagtilbud og eventuelt dine pårørende eller værge. Her taler vi taler om, hvordan det er gået med dine mål, og hvordan vi bedst hjælper dig fremadrettet.

Af forskellige årsager, kan nogle borgere ikke være med til at planlægge og evaluere deres mål. I de tilfælde er delmålene oftest udarbejdet på baggrund af medarbejdernes tolkning og kendskab samt pårørendes input.

På botilbuddet består medarbejdersammensætningen af en daglig leder, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogmedhjælpere.

Der er fokus på, at vi har så få skiftende vikarer som muligt.

Om natten er der en vågen nattevagt, der regelmæssigt tilser de beboere, der har behov for det.

Der er tilknyttet sygeplejersker til botilbuddet. Derudover har vi et tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter fra Center for Specialterapi.

Vi samarbejder med dine pårørende og venner og hjælper dig med at fastholde og udvikle dit personlige netværk.

Vi ser de pårørende som vores vigtigste samarbejdspartner i arbejdet med at sikre dig de bedste rammer hos os.

Læs gerne mere om Det gode pårørendesamarbejde, hvor du også kan læse om vores samråd.

Kontakt

Kellersvej 9, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Tine Maribo Jensen

Kellersvej 11, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Tine Maribo Jensen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback