Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 13-15 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Velkommen til Gladsaxe Rusmiddelcenter

Velkommen til Gladsaxe Rusmiddelcenter

Hos os kan du få målrettet støtte, hvis du har problemer med enten stoffer eller alkohol, og ønsker hjælp til at ændre dine vaner.

Du er også meget velkommen til at henvende dig, hvis du som pårørende har brug for at tale med nogen, som forstår dig og din families situation.

Det første svære skridt

Det kan være svært at tage det første skridt i retning af at sætte ord på de udfordringer, man står i, men vores erfaring viser, at man kan have stor gavn af at tale med nogen om de svære ting, der rører sig i ens liv.

Empati, anerkendelse og åbenhed

For os er det vigtigt, at du føler dig trygt taget imod og mødt med empati, anerkendelse og åbenhed af vores kompetente personale i huset. Vi ser frem til at byde dig velkommen i vores lyse, indbydende lokaler på Østmarken 4B i Søborg, hvor vi står klar til at hjælpe dig med dit ønske om at ændre dine vaner. Da vi er en kommunal institution, tilbyder vi gratis rådgivning og behandling. 

Rammerne for alkoholbehandling

Er du borger i Gladsaxe Kommune og ønsker du at komme i behandling hos os, er du omfattet af en behandlingsgaranti. Derfor iværksætter vi din behandling senest 14 kalenderdage efter, at du har henvendt dig til os. Du har også ret til at blive tilset af en læge inden for 14 kalenderdage. 

For, at vi kan overholde denne garanti, forventer vi, at du selv er aktivt deltagende i vores udredning af dig og fremmøder til samtaler. 

Afgørelse truffet i henhold til Sundhedslovens bestemmelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 3 i Lov om Klage- & erstatningsansvar inden for sundhedsvæsenet. 

Hvis du har spørgsmål til en afgørelse, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Det gælder dog inden for samtlige kommunale områder, at du kan klage over vores serviceniveau og sagsbehandlingstider samt personalets adfærd og lignende til den stedlige ledelse. 

Vi gennemfører brugertilfredshedsundersøgelse i Gladsaxe Rusmiddelcenter.

Vi er stolte af, at vores brugertilfredshedsundersøgelse viser, at brugerne, som benytter sig af vores behandlingstilbud, også efterfølgende giver udtryk for, at de er tilfredse med kvaliteten af behandlingen. Det betyder nemlig, at den høje grad af behandlingstilfredshed er med til at fastholde dig i et eventuelt behandlingsforløb og derved sikre, at du gennemfører og opnår dine mål med at komme i Rusmiddelcentret.

For os er det helt essentielt, at du føler dig inddraget og mødt i vores udredning og behandling af dig. Derfor glæder det os, at hele 94% efter endt behandling erklærer sig ’helt enig’ eller ’enig’ i, at de er blevet inkluderet i planlægningen af egen behandling.

Du kan læse vores seneste brugertilfredsundersøgelse fra 2021.

Rusmiddelcentret

Østmarken 4B
2860 Søborg
rusmidler@gladsaxe.dk

Ring til os

Bemærk

Der kan tilbydes individuelle samtaler udenfor åbningstid

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback