Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 13-15 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Ofte stillede spørgsmål om botilbud Samråd på de enkelte botilbud

Samråd på de enkelte botilbud

Botilbuddene på Cathrinegården og Kellersvej har samråd, hvor medarbejdere og daglige ledere har mulighed for aktivt at lytte til borgeres og pårørendes ønsker og meninger, samt give borgere og pårørende indsigt i og indflydelse på fælles, lokale aktiviteter og arrangementer. Ønsker du mere information om de lokale samråd, kan den daglige ledere fortælle, hvordan de lokalt arbejder med samrådet.

Der kan være op til fem medlemmer valgt blandt borgere og pårørende.

Derudover består samrådet af:

  • den daglige leder, der bl.a. har ansvar for dagsordener og referater og 
  • et medlem valgt af og blandt husets faste medarbejdere, samt en suppleant for denne.

Valgperiode

Valgperioden løber fra 1. november til 31. oktober.

Valg af borgerrepræsentant

En borgerrepræsentant vælges hvert år i oktober på et beboermøde (valgperioden er for minimum et halvt år)

Valg af pårørenderepræsentanter

  • Op til fire pårørenderepræsentanter vælges hvert år i september på et møde, hvor samtlige pårørende indbydes. 
  • Der vælges pårørenderepræsentanter til samrådet for en toårig periode, så mindst halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.
  • Der kan ikke vælges mere end én pårørenderepræsentant pr. borger.

Valg af medarbejderrepræsentanter

  • Medarbejderrepræsentanten vælges hvert år i september for en toårig periode. 
  • I det modsatte år vælges suppleanten.

På tværs af botilbuddene har vi også et borger- og pårørenderåd for de døgndækkede botilbud. Det er ofte en pårørende fra samrådet, der er pårørenderepræsentant i rådet. Her deltager lederen af Gladsaxe Handicaptilbud også.

Rådets opgave er at repræsentere borgernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen og medarbejderne, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved bidrage til at Gladsaxe Handicaptilbuds botilbud fungerer bedst muligt. 

Gladsaxe Handicaptilbud

Kellersvej 16 2860 Søborg

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback