Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Cathrinegården Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Videoovervågning

Videoovervågning

Her kan du læse retningslinjerne for brug af videoovervågning på Idrætsanlæggene i Gladsaxe.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe har videoovervågning rundt på de forskellige idrætsanlæg. Kameraerne er placeret indendørs og på udendørs arealer i tilknytning til Idrætsanlæggene. Kameraerne er rettet mod områder med høj aktivitet og med særlig risiko for kriminalitet. Der er desuden kameraer med indbygget mikrofon i billetsalget i Gladsaxe- og Bagsværd Svømmehal.   

Formålet med videoovervågningen

Formålet med videoovervågningen er at forebygge hærværk, tyveri og øvrig kriminalitet.  Videoovervågningen anvendes desuden i statistisk øjemed, som et værktøj til at registrere aktivitet i lokaler og på områder. Ved registreringen er brugerne anonymiseret.   

Der føres ikke generel kontrol ved overvågning af brugere, foreninger og ansatte. Ved begrundet mistanke om ureglementeret adgang til lokaler, kan overvågningen ibrugtages.   

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Videoovervågningen sker i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. Der er tydelig skiltning både indendørs og udendørs med oplysning om, at området er videoovervåget. Herudover er der suppleret med lokal skiltning i forhold til kontrol og ansvarsplacering. 

Optagelse, sletning og lagring

Alle kameraer på Idrætsanlæggene optager automatisk ved bevægelse, og alle optagelser bliver gemt i op 30 dage, hvorefter de automatisk slettes i systemet. I situationer, hvor politi skal indblandes, hentes de pågældende optagelser ned lokalt og sendes krypteret til politiet. Efter afsendelse slettes de gemte optagelser.   

Adgangen til overvågningssystemet og -materiale

Adgangen til overvågningssystemet er indskrænket i så høj grad som muligt. Direkte adgang til at se gamle optagelser er omfattet af retten til indsigt og derudover kun muligt for idrætschefen og enkelte medarbejdere i administrationen i forbindelse med konkret opgavevaretagelse.

Herudover har Gladsaxe Kommunes Digitaliseringsafdeling samt Vagt og Betjent funktion fuld adgang til optagelser. Efter princippet om enhedsforvaltning, som gælder for kommunal forvaltning, må eksempelvis SSP også se materialet fra en computer på Idrætsanlæggenes administration. 

På fire anlæg; Gladsaxe Bowlinghal, Gladsaxe Skøjtehal, Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal har personalet i billetdisken mulighed for at se live-video af kameraer på det respektive anlæg. Der er her spærret for muligheden til at se gamle optagelser.  

Åbn retningslinjerne som pdf

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback