Retningslinjer natur og fritid

Dette afsnit indeholder retningslinjer om emner af naturmæssig og rekreativ karakter.

  • Under grøn struktur og fritid beskrives retningslinjer for anvendelsen af de sammenhængende naturområder og af bynatur som friluftsanlæg, kolonihaver og lokale grønne områder
  • Natur og landskab indeholder retningslinjer for, hvordan natur- og landskabsværdier beskyttes og bevares
  • I afsnittet, Vandområder, beskrives retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af henholdsvis overfladevand og grundvand (ODS, NFI og BNBO)

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og udviklingen af dem.