Retningslinjer for infrastruktur

Dette afsnit har retningslinjer, der forholder sig til emner indenfor infrastruktur.

  • Afsnittet trafikstruktur indeholder retningslinjer for eksisterende og planlagte trafikanlæg
  • Under tekniske anlæg fastsættes retningslinjer, der sikrer de tekniske anlæg

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og udviklingen af dem.