Retningslinjer for by

Dette afsnit har retningslinjer, der forholder sig til emner med en bymæssig karakter.

  • Arealanvendelsen indeholder retningslinjer for boligområderne og definitioner på anvendelser i center-, erhvervs- og offentlig områder
  • Afsnittet byomdannelsen beskriver retningslinjerne for byomdannelse i erhvervskvarterene og muligheden for fortætning andre steder i kommunen
  • Detailhandel indeholder retningslinjer for placering, størrelser og samlet areal på butikker (dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer)
  • Stationsnærhed om retningslinjer, der sikrer en bymæssig intensitet omkring stationerne
  • Kulturhistoriske værdier i Gladsaxe indeholder retningslinjer for at sikre, at byen forbliver varieret med en blanding af ny og ældre arkitektur
  • Under klimatilpasning fastsættes retningslinjer, der skal sikre hensigtsmæssig håndtering af regnvand
  • Energi og miljø indeholder retningslinjer for energirigtig byggeri, vedvarende energi, energiforsyning, affald og støj

 

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og udviklingen af dem.