Fingerplan 2013

Planloven fastlægger overordnede principper for byudvikling, byomdannelse og regionale friluftsområder i hovedstadsområdet. Disse principper er konkretiseret i et landsplandirektiv - Fingerplan 2013. Planen regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommunerne kan planlægge eksempelvis ny byudvikling eller friluftsområder.

Det overordnede princip for Fingerplanen, har siden 1948 dannet rygrad i den regionale planlægning for hovedstadsområdet og sætter de overordnede rammer for kommunernes udbygning. Fingerplan 2013 trådte i kraft den 30. august 2013. Fingerplan 2013 fastlægger nye byudviklingsområder langs den kommende letbane.

Erhvervs- og vækstministeren har i april 2016 igangsat en revision af Fingerplan 2013. Det forventes, at den nye fingerplan først vedtages efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Fingerplanen deler Gladsaxe Kommune, så området inden for Motorring 3 er omfattet af det indre storby område (håndfladen) og området uden for Motorring 3 er omfattet af det ydre storby område (byfingrene).

Kommuneplan 2017 fastsætter rammerne for den fremtidige letbane i Ring 3, for planlægning af omdannelse af ældre erhvervsområder og udnyttelse af princippet om stationsnærhed. Dermed er retningslinjerne fra Fingerplan 2013 indarbejdet i kommuneplan 2017.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Fingerplanen