Dialog med nabokommuner

Gladsaxe Kommuner løser en række opgaver, som kræver samarbejde på tværs af kommunegrænser, og vi har en løbende dialog med nabokommuner på forskellige sagsområder.

Gladsaxe deltager desuden i flere tværkommunale samarbejder.

Herunder kan kort nævnes:

Hovedstadens Letbane har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ejes af Staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

LOOP CITY er et tværkommunal samarbejde om en ambitiøs og langsigtet byvision, der har som mål at skabe et attraktivt, bæredygtigt by-bælte langs den kommende letbane.

KLIKOVAND er et tværkommunalt projekt med det formål, at opbygge viden i de enkelte kommuner om hvordan regnvand kan håndteres.

Projektet Energi på tværs, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen, fik i sin første fase skabt en fælles Energivision, hvor et af fokusområderne er et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Nu går projektet ind i næste fase, hvor opgaven er en fælles strategisk energiplan.

Kommuneplan 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med mål og visioner fra de forskellige tværkommunale samarbejder.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Hovedstadens Letbane

LOOP CITY

KLIKOVAND

Energi på tværs