Regional planlægning

Gladsaxe er en del af hovedstadsområdet og centralt placeret i Greater Copenhagen, der er landets vækstmotor og eneste metropolregion med global gennemslagskraft. Det skal vi udnytte til at skabe vækst, som er en forudsætning for at kunne opretholde vores velfærdsniveau på lang sigt og for at realisere Byrådets vision om økonomisk, social og miljømæssig balance.

Gladsaxe er en moderne forstadskommune med en attraktiv beliggenhed og med god adgang til S-tog, S-busser, motorveje, ringveje og regionale cykelruter. Den kommende letbane vil bidrage til den kollektive trafik, samtidig med at den vil skabe nye muligheder for vækst og udvikling. Samarbejdet omkring den kommende letbane er et af flere eksempler på, hvorledes Gladsaxe indgår i et forpligtende samarbejde mellem stat, region og andre kommuner i forhold til at arbejde med en fælles by- og erhvervsudviklingen i udviklingsområderne.

En lang række af de opgaver, som kommunerne har ansvaret for, rækker udover kommunegrænsen. Det gælder både i forhold til klimaindsatsen og i forhold til at styrke regionens position på erhvervs- og turismeområdet. Fælles for opgaverne er, at de skal løses, dels i et samarbejde kommunerne imellem, dels i samarbejde med Staten og Region Hovedstaden. Gladsaxe Kommune indgår i forpligtende samarbejder på disse områder.

Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål. Samspillet mellem landsplanlægningen og nabokommunernes planlægning er med til at sikre, at den enkelte kommunes planlægning sker i overensstemmelse med de overordnede interesser.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift