Bæredygtige boligområder

Vision

Gladsaxe har velfungerende og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed af boligtyper, der giver plads til alle. Der er en blanding af større og mindre boliger. Der foregår en betydelig indsat for at sikre social balance i kommunens boligområder med en mangfoldighed af boligtyper og ejerformer i de enkelte boligområder.

Krav til boligstørrelser

En variation i boligstørrelser er vigtig for at sikre mangfoldighed, både i de enkelte bydele og i kommunen som helhed. I lokalplaner for nye større boligområder, vil der derfor også blive stillet krav om variation i boligstørrelser.

Redegørelse

By- og boligpolitikken, der blev vedtaget i 2014, understøtter Byrådets ønske om at fremme en bæredygtig udvikling. Med en bæredygtig udvikling menes en by, der er i balance både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Gladsaxe skal også fremover have velfungerende og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed af boligtyper, der giver plads til alle. Der skal således være en blanding af større og mindre boliger, og i de større områder vil det ofte være ønskeligt med en blanding af ejerformer for at opnå den bedste balance. Befolkningsprognosen viser, at en af udfordringerne i Gladsaxe er, at andelen af unge, erhvervsaktive og ældre stiger, mens andelen af børn falder en smule. Hvis Gladsaxe også i fremtiden skal være et samfund i social balance, er der behov for, at kommunen fortsat kan tiltrække unge erhvervsaktive børnefamilier i konkurrence med de omkringliggende kommuner.

Udviklingen går i retning af, at familier bor på flere og flere kvadratmeter per person. Gladsaxe har en stor andel af små boliger. Hvis Gladsaxe skal være interessant for familier på sigt, er der derfor behov for relativt flere større boliger.

Links:

Arealanvendelse

Links ud af Kommuneplan 2017:

By- og boligpolitikken