Hvad gælder for dig?

Her kan du ved hjælp af en adresse, et matrikelnummer eller via kortet søge de bestemmelser frem, der gælder for en specifik ejendom.
 

Læs mere her

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger overordnede mål og retningslinjer for, hvordan kommunen vil udvikle sig fysisk de næste 12 år.
 

Læs mere her